BULU ile başlayan kelimeler

Başında BULU harfleri bulunan 45 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Buluşturuculuk

11 Harfli Kelimeler

Bulunabilir, Bulundurmak, Buluşturmak, Bulutlanmak, Bulutlanmış

10 Harfli Kelimeler

Bulundurma, Bulundurur, Bulunmayan, Bulunmayış, Buluşturma, Buluşulmak, Buluşumevi, Bulutlanma

9 Harfli Kelimeler

Bulucukçu, Bulunduğu, Bulunmama, Bulunulan, Buluşması, Buluşulma

8 Harfli Kelimeler

Bulunmak, Bulunmaz, Buluşgan, Buluşmak, Bulutçuk, Bulutsuz

7 Harfli Kelimeler

Bulucuk, Bulugan, Bulunak, Bulunan, Bulunma, Buluntu, Bulunur, Buluşan, Buluşma, Bulutlu, Bulutsu

6 Harfli Kelimeler

Bulucu, Bulung

5 Harfli Kelimeler

Bulug, Bulum, Bulur, Buluş, Bulut

4 Harfli Kelimeler

Bulu

Bazı BULU ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


buluşmak :

TDK:
1. nsz, -le Bir araya gelmek
"Arada sırada da olsa böyle buluşup konuşmak çok güzel oluyor, insanın çevreni genişliyor." - T. Yücel
2. Karşılaşmak
3. -de Önceden belirlenmiş bir yer ve zamanda bir araya gelmek
"Ertesi gün yine pastacıda buluştular." - P. Safa
4. Kavuşmak
"Yâr ile buluşsak bir tenha yerde / Duyarlar rakipler söz olur gider" - Âşık Veysel

buluşulma :
TDK:
isim Buluşulmak işi

bulutlanma :
TDK:
isim Bulutlanmak işi

BULU ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Tanrı İle Buluşmak - Yazar: Nurgün Erdinç
Aramakla Bulunmaz - Yazar: İsmail Kara
Bir Gün Buluşmak Üzere - Yazar: Alex Capus

BULU ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


AHKAF - 24: Nihayet onu, vâdilerine doğru yayılan bir bulut şeklinde görünce: Bu bize yağmur yağdıracak yaygın bir buluttur, dediler. Hayır! O, sizin acele gelmesini istediğiniz şeydir. İçinde acı azap bulunan bir rüzgârdır!.

Kelime Bulma Motoru