BOZ ile başlayan kelimeler

Başında BOZ harfleri bulunan 65 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Bozulmamışlık

12 Harfli Kelimeler

Bozkırlaşmak

11 Harfli Kelimeler

Bozdurulmak, Bozgunculuk, Bozkırlaşma, Bozulabilen, Bozulmaması, Bozulmasına

10 Harfli Kelimeler

Bozdurtmak, Bozdurulma, Bozulmadan, Bozulmamış, Bozuşukluk

9 Harfli Kelimeler

Bozacılık, Bozbakkal, Bozdurmak, Bozdurtma, Bozgunluk, Bozgunsuz, Bozulmaya

8 Harfli Kelimeler

Bozahane, Bozarmak, Bozdoğan, Bozdurma, Bozgeven, Bozguncu, Bozlamak, Bozördek, Bozukluk, Bozulmak, Bozulmuş, Bozuşmak, Bozyeşil, Bozyürük

7 Harfli Kelimeler

Bozarak, Bozarık, Bozarma, Bozkurt, Bozlama, Bozmacı, Bozukça, Bozulgu, Bozulma, Bozuluş, Bozumca, Bozunma, Bozuntu, Bozuşma, Bozuşuk

6 Harfli Kelimeler

Bozacı, Bozayı, Bozcak, Bozçin, Bozgun, Bozkır, Bozlak, Bozmak, Bozrak

5 Harfli Kelimeler

Bozan, Bozca, Bozma, Bozuk, Bozum

4 Harfli Kelimeler

Boza

3 Harfli Kelimeler

Boz

Bazı BOZ ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


boz : açılmamış, sert, şiddetli, alaca, gri, külrengi, kumru
boza : üretilen, tüketilen, arpa, darı, mısır
bozan : buzan, fâsih, muhil
bozarak : nakzen
bozbakkal : karatavukgillerden
bozca : işlenmemiş
bozcak : cesur
bozçin : dürüst, güvenilir
bozdurmak : bozdurtmak, bozmak
bozdurtmak : bozdurmak
bozguncu : cizvit, fasid
bozgunluk : bozgun
bozkır : step
bozma : fek, fesih, halel, ihlâl, iptal, nakız, tağyir, tahrif, tahrifat, tahrip
bozmak : dokunmak, yenmek, bozdurmak, bırakmak, dağıtmak, ağzına burnuna bulaştırmak, becermek, benzetmek, cılk etmek, çalmak, duman etmek, feshetmek

Bazı BOZ ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


bozdurtma :

TDK:
isim Bozdurtmak işi

bozkır :
TDK:
1. isim, coğrafya Kurakçıl otsu bitkilerden oluşan, sıcak ve ılıman iklimlerdeki ağaçsız doğal alan, step
"Köyün etrafı çıplak, ümitsizlik verici tepelerle ve bozkırla çevrilidir." - M. Kaplan

bozmak :
TDK:
1. -i Bir şeyi kendisinden beklenilen işi yapamayacak duruma getirmek
"Bu iki radyo istasyonu birbirini bozuyor."
2. Bir yerin, bir şeyin düzenini karıştırmak
3. Dokunmak, zarar vermek
"Bu yemek midemi bozdu."
4. Geçersiz bir duruma getirmek
"Eğer nişanını bozduysa yazıklar olsun." - M. Ş. Esendal
5. Büyük parayı küçük birimlere ayırmak
"Bir milyon lira bozar mısın?"
6. Bozguna uğratmak, yenmek, mağlup etmek
"Düşman ordusunu bozmak."
7. Altını paraya çevirmek, bozdurmak
8. Yabancı ülke parasını Türk parasına çevirmek
9. Bağ veya bostanın son ürününü toplamak
"Bostanı bozduk."
10. Kızlığına zarar vermek
11. Biçimini ve kullanılışını değiştirmek
"Eskileri bozuyor; beni, çocuğu giydiriyor." - Ö. Seyfettin
12. Bırakmak, dağıtmak
"Tam biraz rahat edeceğim, işimi bozuyorsun." - S. F. Abasıyanık
13. Bir kimseyi beklemediği bir davranış karşısında bırakarak veya sözünü yalana çıkararak küçük düşürmek
"Adamcağızı fena bozdunuz."
14. -le Aklını yitirecek derecede bir şeye düşkün olmak
"Adamcağız politika ile bozmuş."
15. Kötü duruma getirmek

BOZ ile başlayan İlçe isimleri

Bozdoğan (Aydın)
Bozüyük (Bilecik)
Bozcaada (Çanakkale)
Bozkurt / Denizli (Denizli)
Bozyazı (Mersin)
Bozkurt / Kastamonu (Kastamonu)
Boztepe (Kırşehir)
Bozkır (Konya)
Bozova (Şanlıurfa)

BOZ ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Kirli, Paslı, Bozuk - Yazar: Alican Ökmen
Başı Bozuk - Yazar: M.Ali Polat
Bozuk Oyun - 1 - Yazar: Mahmut...

BOZ ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


MÜLK - 3: O ki, birbiri ile âhenktar yedi göğü yaratmıştır. Rahmân olan Allah'ın yaratışında hiçbir uygunsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görebiliyor musun?.
YUSUF - 84: Onlardan yüz çevirdi, «Ah Yusuf'um ah!» diye sızlandı ve kederini içine gömmesi yüzünden gözlerine boz geldi.

Kelime Bulma Motoru