BOY ile başlayan kelimeler

Başında BOY harfleri bulunan 84 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Boyunlandırmak

13 Harfli Kelimeler

Boyundurukluk, Boyutlandırma

12 Harfli Kelimeler

Boyasısolmak, Boynuzlanmak, Boynuzlaşmak, Boynuzlatmak, Boynuzluteke

11 Harfli Kelimeler

Boyacılıkla, Boyacılıkta, Boyasıatmak, Boykotçuluk, Boylamasına, Boynuzlamak, Boynuzlanma, Boynuzlaşma, Boynuzlatma

10 Harfli Kelimeler

Boyalanmak, Boyasızlık, Boyatılmak, Boynuzlama, Boynuzumsu, Boyunduruk

9 Harfli Kelimeler

Boyacılık, Boyalamak, Boyalanma, Boyanması, Boyatılma, Boydaşlık, Boylanmak, Boynuzsuz, Boyunbağı

8 Harfli Kelimeler

Boyahane, Boyalama, Boyanmak, Boyatmak, Boyayıcı, Boykotaj, Boykotçu, Boylamak, Boylanış, Boylanma, Boynuzlu, Boynuzsu, Boyunluk, Boyutsuz

7 Harfli Kelimeler

Boyamak, Boyanma, Boyasız, Boyatma, Boyayan, Boyhane, Boylama, Boyluca, Boynuna, Boyunca, Boyunlu, Boyutlu

6 Harfli Kelimeler

Boyacı, Boyalı, Boyama, Boyana, Boydak, Boydaş, Boykot, Boylam, Boyler, Boyluğ, Boynuz, Boysan, Boysuz, Boyuna

5 Harfli Kelimeler

Boyam, Boyar, Boyca, Boyda, Boylu, Boyna, Boyoz, Boyun, Boyut

4 Harfli Kelimeler

Boya, Boyu

3 Harfli Kelimeler

Boy

Bazı BOY ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


boy : kabile, klân, uzunluk, yol, ırmak, süre, uzaklık, destan, uruk, uyruk, eda, endam, batım, bod, en, gestalt, kamet, ok, ölçmek, tul
boya : renk, saptayıcı, tekstil teknikeri
boyacı : ahşap, sac, giyecek
boyacılıkta : astarlamak, fenol, macun çekmek
boyalı : renkli, makyajlı
boyana : boyna
boyar : transilvanya'da, pentür
boyasısolmak : boyasıatmak
boyasız : renksiz, makyajsız
boyayan : mülevvin
boyda : soyut, mücerred
boylam : tul, matematiksel coğrafya, tul dairesi, tul derecesi
boylamak : batmak, düşmek, yükselmek, çıkmak, anlatmak
boylu : endamlı

Bazı BOY ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


boyalama :

TDK:
isim Boyalamak işi

boyatma :
TDK:
isim Boyatmak işi

boynuzlu :
TDK:
1. sıfat Boynuzu olan (hayvan)
2. Karısının veya kadın yakınlarından birinin iffetsizliğine göz yuman (erkek)
"Böyle kocalara her dilde boynuzlu derler." - H. R. Gürpınar
3. isim Troleybüs

BOY ile başlayan İlçe isimleri

Boyabat (Sinop)

Kelime Bulma Motoru