BİT ile başlayan kelimeler

Başında BİT harfleri bulunan 79 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Bitkinleşmek

11 Harfli Kelimeler

Biteviyelik, Bitiricilik, Bitirimhane, Bitişkenlik, Bitiştirmek, Bitkileşmek

10 Harfli Kelimeler

Bitirilmek, Bitişiklik, Bitiştirim, Bitiştirme, Bitkicilik, Bitümlemek

9 Harfli Kelimeler

Bitirilme, Bitirimci, Bitişimli, Bitkinlik, Bitlenmek, Bitpazarı, Bitümleme

8 Harfli Kelimeler

Biteviye, Bitiklik, Bitimsiz, Bitirici, Bitirmek, Bitirmiş, Bitişken, Bitişmek, Bitkiler, Bitkimsi, Bitkisel, Bitlemek, Bitlenme, Bitlidir, Bitmemek, Bitmemiş, Bitmeyen, Bitoranı

7 Harfli Kelimeler

Bitaraf, Bitelge, Biterge, Bitigçi, Bitigen, Bitimli, Bitiren, Bitirim, Bitiriş, Bitirme, Bitişik, Bitişme, Bitkici, Bitleme, Bitmeme, Bitmişi, Bittabi, Bitümlü

6 Harfli Kelimeler

Bitevi, Bitimi, Bitişk, Bitkin, Bitler, Bitmek, Bitmiş, Bitnik, Bitter

5 Harfli Kelimeler

Bitap, Bitek, Biten, Bitev, Bitey, Bitig, Bitik, Bitim, Bitiş, Bitki, Bitli, Bitme, Bitüm

3 Harfli Kelimeler

Bit

Bazı BİT ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


bîtap : bitkin, yorgun
bîtaraf : yansız, tarafsız
bitek : verimli, mümbit, mahsuldar
biten : final
biterge : gerek, hacet, ihtiyaç
bitev : soylu
bitevi : biteviye, tekdüze
biteviye : sonsuz, elbette, bitevi, fasılasız, muttasıl, mütemadiyen, tekdüze
biteviyelik : tekdüzelik, yeknesaklık
bitig : yazı, yazıt
bitigçi : katip, yazıcı
bitigen : anıt, yazıt
bitik : fena, yapışık, dolaşık, ekli, tin
bitim : gaye, hedef, ülkü, son, nihayet, münteha, hitam, pâyân
bitimsiz : namütenahi
bitiren : mütemmim, tüketici
bitirici : alka, alkar, alkaş, alkır
bitirilme : mayna

Bazı BİT ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


bitler :

TDK:
isim, hayvan bilimi Kanatlılar alt sınıfına giren, ağız yapıları sokup emmeye elverişli, memelilerde yaşayan ve kanla beslenen bir böcek takımı

bitelge :
TDK:
isim Toprağın bitki yetiştirme gücü

bitirilme :
TDK:
isim Bitirilmek işi
"Kitap artık bitirilmesi için kendisini zorlayacak kadar ilerlemişti." - A. H. Tanpınar

BİT ile başlayan İlçe isimleri

Bitlis Merkez (Bitlis)

BİT ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Anne Kafamda Bit Var - Yazar: Tarık Akan
Bitmemiş Öyküler - Yazar: J.R.R. Tolkien
Başka - Ayrılık Ayrı, Aşk Bitişik Yazılır - Yazar: Kahraman Tazeoğlu
Bitmemiş Portre - Yazar: Agatha Christie
Bitmemiş Senfoni - Logan Ailesi Serisi 3.Kitap - Yazar: V.C. Andrews
Bit Pazarı - Yazar: Ahmet Köklügiller

Kelime Bulma Motoru