BİT ile başlayan kelimeler

Başında BİT harfleri bulunan 79 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Bitkinleşmek

11 Harfli Kelimeler

Biteviyelik, Bitiricilik, Bitirimhane, Bitişkenlik, Bitiştirmek, Bitkileşmek

10 Harfli Kelimeler

Bitirilmek, Bitişiklik, Bitiştirim, Bitiştirme, Bitkicilik, Bitümlemek

9 Harfli Kelimeler

Bitirilme, Bitirimci, Bitişimli, Bitkinlik, Bitlenmek, Bitpazarı, Bitümleme

8 Harfli Kelimeler

Biteviye, Bitiklik, Bitimsiz, Bitirici, Bitirmek, Bitirmiş, Bitişken, Bitişmek, Bitkiler, Bitkimsi, Bitkisel, Bitlemek, Bitlenme, Bitlidir, Bitmemek, Bitmemiş, Bitmeyen, Bitoranı

7 Harfli Kelimeler

Bitaraf, Bitelge, Biterge, Bitigçi, Bitigen, Bitimli, Bitiren, Bitirim, Bitiriş, Bitirme, Bitişik, Bitişme, Bitkici, Bitleme, Bitmeme, Bitmişi, Bittabi, Bitümlü

6 Harfli Kelimeler

Bitevi, Bitimi, Bitişk, Bitkin, Bitler, Bitmek, Bitmiş, Bitnik, Bitter

5 Harfli Kelimeler

Bitap, Bitek, Biten, Bitev, Bitey, Bitig, Bitik, Bitim, Bitiş, Bitki, Bitli, Bitme, Bitüm

3 Harfli Kelimeler

Bit

Bazı BİT ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


bîtap : bitkin, yorgun
bitek : verimli, mümbit, mahsuldar
biten : final
biterge : gerek, hacet, ihtiyaç
bitevi : biteviye, tekdüze
biteviye : sonsuz, elbette, bitevi, fasılasız, muttasıl, mütemadiyen, tekdüze
bitigçi : katip, yazıcı
bitim : gaye, hedef, ülkü, son, nihayet, münteha, hitam, pâyân
bitiren : mütemmim, tüketici
bitiricilik : algın, alk
bitirilme : mayna
bitirilmek : arkası alınmak, arkasıalınmak, sonuçlanmak, tamamlanmak
bitirim : kahve, kumarhane, yaman, zeki
bitirimhane : kumarhane, bitirim yeri
bitiriş : algın
bitirme : itmam, mezuniyet, hatim, ikmal, intaç, kat

Bazı BİT ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


bitmek :

TDK:
1. nsz Tükenmek
"Dün akşam param bitmişti." - S. F. Abasıyanık
2. Sona ermek
3. Çok yorulmak
4. Güçsüz kalmak, çok zayıflamak
"Biçare adam on günde limon sarısına dönmüş, incelmiş, bitmiş." - E. İ. Benice
5. -e Çok sevmek, bayılmak, beğenmek
"Buğulu bir sesi var. Ben böyle sese biterim." - H. Taner

bitirim :
TDK:
1. sıfat Çok hoşa giden (kimse)
2. Açıkgöz, işini bilen kimse
"Bitirim delikanlı. Bitirim kız."
3. Kumar oynama, uyuşturucu alıp satma, dolandırıcılık yapma vb. işlerde deneyimli (kimse)

BİT ile başlayan İlçe isimleri

Bitlis Merkez (Bitlis)

BİT ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Sherlock Holmes - Bitmeyen Şüphe - Yazar: Sir Arthur Cona...
Bitmeyen Kavga - Yazar: John Steinbeck
Bitmeyen Gece - Yazar: Doç.Dr. Mitat Enç
Bitmeyen Aşk - Yazar: Pınar Kür
Bitmeyen Kavga - Yazar: John Steinbeck
Bitmeyen Gecenin İçinde - Yazar: Veronica Rossi
Bitmeyen Kavga - Yazar: John Steinbeck
Bitmeyen Yüzyıl - Yazar: Öner Ciravoğlu

BİT ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


MÜLK - 4: Sonra gözünü, tekrar tekrar çevir bak; göz (aradığı bozukluğu bulmaktan) âciz ve bitkin halde sana dönecektir.

Kelime Bulma Motoru