BİT ile başlayan kelimeler

Başında BİT harfleri bulunan 79 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Bitkinleşmek

11 Harfli Kelimeler

Biteviyelik, Bitiricilik, Bitirimhane, Bitişkenlik, Bitiştirmek, Bitkileşmek

10 Harfli Kelimeler

Bitirilmek, Bitişiklik, Bitiştirim, Bitiştirme, Bitkicilik, Bitümlemek

9 Harfli Kelimeler

Bitirilme, Bitirimci, Bitişimli, Bitkinlik, Bitlenmek, Bitpazarı, Bitümleme

8 Harfli Kelimeler

Biteviye, Bitiklik, Bitimsiz, Bitirici, Bitirmek, Bitirmiş, Bitişken, Bitişmek, Bitkiler, Bitkimsi, Bitkisel, Bitlemek, Bitlenme, Bitlidir, Bitmemek, Bitmemiş, Bitmeyen, Bitoranı

7 Harfli Kelimeler

Bitaraf, Bitelge, Biterge, Bitigçi, Bitigen, Bitimli, Bitiren, Bitirim, Bitiriş, Bitirme, Bitişik, Bitişme, Bitkici, Bitleme, Bitmeme, Bitmişi, Bittabi, Bitümlü

6 Harfli Kelimeler

Bitevi, Bitimi, Bitişk, Bitkin, Bitler, Bitmek, Bitmiş, Bitnik, Bitter

5 Harfli Kelimeler

Bitap, Bitek, Biten, Bitev, Bitey, Bitig, Bitik, Bitim, Bitiş, Bitki, Bitli, Bitme, Bitüm

3 Harfli Kelimeler

Bit

Bazı BİT ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


bit : kehle, baş biti, filo, sirke, ufaklık, yarım kanatlılar
bîtap : bitkin, yorgun
bîtaraf : yansız, tarafsız
bitek : verimli, mümbit, mahsuldar
biten : final
biterge : gerek, hacet, ihtiyaç
biteviyelik : tekdüzelik, yeknesaklık
bitey : flora, bitki örtüsü
bitigçi : katip, yazıcı
bitigen : anıt, yazıt
bitim : gaye, hedef, ülkü, son, nihayet, münteha, hitam, pâyân
bitimli : sonlu
bitiren : mütemmim, tüketici
bitiricilik : algın, alk
bitirilme : mayna
bitirilmek : arkası alınmak, arkasıalınmak, sonuçlanmak, tamamlanmak
bitirim : kahve, kumarhane, yaman, zeki
bitirimhane : kumarhane, bitirim yeri
bitiriş : algın

Bazı BİT ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


bitmek :

TDK:
1. nsz Tükenmek
"Dün akşam param bitmişti." - S. F. Abasıyanık
2. Sona ermek
3. Çok yorulmak
4. Güçsüz kalmak, çok zayıflamak
"Biçare adam on günde limon sarısına dönmüş, incelmiş, bitmiş." - E. İ. Benice
5. -e Çok sevmek, bayılmak, beğenmek
"Buğulu bir sesi var. Ben böyle sese biterim." - H. Taner

bitiklik :
TDK:
isim Bitik olma durumu

bitiş :
TDK:
1. isim Bitme işi
"Romanlarda olduğu gibi bir başlangıç, bir bitiş arzu ediyordu." - S. F. Abasıyanık
2. müzik Bir müzik parçasının son bölümü, final

BİT ile başlayan İlçe isimleri

Bitlis Merkez (Bitlis)

Kelime Bulma Motoru