BEY ile başlayan kelimeler

Başında BEY harfleri bulunan 72 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

16 Harfli Kelimeler

Beynelmilelcilik

14 Harfli Kelimeler

Beyazlaştırmak

13 Harfli Kelimeler

Beyazlatılmak, Beynelmilelci

12 Harfli Kelimeler

Beyazımtırak

11 Harfli Kelimeler

Beyazlanmak, Beyazlaşmak, Beyazlatıcı, Beyazlatmak, Beyinsizlik, Beynelmilel

10 Harfli Kelimeler

Beyazlamak, Beyazlanma, Beyazlaşma, Beyazlatma, Beyazperde, Beyazsinek, Beyaztilki, Beyhudelik, Beylerbeyi, Beyzadelik

9 Harfli Kelimeler

Beyanname, Beyazımsı, Beyefendi, Beygirlik, Beygirsiz, Beysbolcu, Beytülmal

8 Harfli Kelimeler

Beyazlık, Beygirci, Beygirli, Beyincik, Beyinsel, Beyinsiz, Beylikçi, Beynamaz, Beyninde, Beysoylu

7 Harfli Kelimeler

Beyaban, Beyanat, Beyazca, Beyazlı, Beybaba, Beyhude, Beyinli, Beyinsi, Beyitli, Beyoğlu, Beysbol, Beyyine, Beyzade

6 Harfli Kelimeler

Beybut, Beycik, Beygir, Beyiye, Beylem, Beylen, Beyler, Beylik, Beynen, Beynin, Beyrek

5 Harfli Kelimeler

Beyan, Beyaz, Beyge, Beyim, Beyin, Beyit, Beyli, Beyni, Beyza

3 Harfli Kelimeler

Bey

Bazı BEY ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


bey : koca, as, beyefendi, boyun, eş, zengin, bay, komutan, beğ, bekem, mir
beyanname : bildirge, bildiri
beyazımtırak : beyazımsı
beyazlamak : ağarmak, aklaşmak
beyazlanma : ağarma
beyazlanmak : ağarmak
beyazlaşmak : aklaşmak
beyazlaştırmak : aklaştırmak
beyazlatılmak : ağartılmak
beyazlatma : ağartma
beyazlatmak : ağartmak, aklamak
beyazlık : ağartı
beyazperde : sinema
beycik : beğceğiz
beyefendi : bey, don
beyge : bike
beygir : at, gölük, semer
beyhude : boşuna, nafile, yararsız, anlamsız, güzaf
beyim : bekem
beyincik : dimağçe
beyinli : akıllı, düşünceli
beyinsiz : akılsız, düşüncesiz, ahmak
beyinsizlik : ahmaklık
beyit : ev
beyiye : satımlık
beylen : beyli
beylik : mirî

Bazı BEY ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


beynelmilelci :

TDK:
sıfat Uluslararasıcı
"Beynelmilelci sosyalizm ve sınıf mücadelesi yok oluyor." - Ç. Altan

beyazlatma :
TDK:
1. isim Beyazlatmak işi, ağartma
2. Kâğıtçılıkta parlaklığın iyileştirilmesi için hamur bileşenlerinin renginin az veya çok oranda değiştirilmesi, giderilmesi

beyazlı :
TDK:
sıfat Beyazı bulunan
"Kavisli yollarına kakılmış beyazlı siyahlı çakıl taşları henüz sulanmış." - R. H. Karay

BEY ile başlayan İlçe isimleri

Beypazarı (Ankara)
Beyağaç (Denizli)
Beylikova (Eskişehir)
Beykoz (İstanbul)
Beyoğlu (İstanbul)
Beylikdüzü (İstanbul)
Beydağ (İzmir)
Beyşehir (Konya)
Beytüşşebap (Şırnak)

BEY ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Beyinsiz Adam Yazıklar Olsun - Yazar: Hakim Türkmen
99 Beyit - Divan Şiirinden Beyitler Ve Çözümlemeleri - Yazar: Asuman Susam
Kanlı Beyit - Yazar: Deniz Erdem

BEY ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


CİN - 4: Doğrusu bizim beyinsiz olanımız (iblis veya azgın cinler), Allah hakkında pek aşırı yalanlar uyduruyormuş.
ARAF - 67: «Ey kavmim! dedi, ben beyinsiz değilim; fakat ben âlemlerin Rabbinin gönderdiği bir elçiyim.

Kelime Bulma Motoru