BEN ile başlayan kelimeler

Başında BEN harfleri bulunan 131 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Benimsenilmeyen

14 Harfli Kelimeler

Benimseyemeyen, Benmerkezcilik, Benzeyişsizlik

13 Harfli Kelimeler

Benimsemediği, Benimseyememe

12 Harfli Kelimeler

Bencilleşmek, Beniçincilik, Benözekçilik, Benzersizlik, Benzeşmezlik, Benzeştirici, Benzeştirmek, Benzetlemeli

11 Harfli Kelimeler

Benbencilik, Bencilleşme, Bencmarking, Beneklenmek, Benekleşmek, Bengileşmek, Benimsenmek, Benimsenmiş, Benimsetmek, Benlikçilik, Benmerkezci, Benzemeklik, Benzeştirim, Benzetilmek, Benzetlemek, Benzincilik, Benzinlemek

10 Harfli Kelimeler

Bencileyin, Beneklenme, Beneklerle, Benekleşme, Bengilemek, Bengileşme, Benildemek, Benimseme], Benimsemek, Benimsemiş, Benimsenme, Benimsetme, Benimseyen, Benimseyiş, Benliğinde, Benözekçil, Benzeterek, Benzetilen, Benzetilme, Benzinleme

9 Harfli Kelimeler

Bencillik, Bendehane, Bendezade, Bengileme, Benibeşer, Beniçinci, Benildeme, Benimseme, Benlenmek, Benözekçi, Benzerlik, Benzersiz, Benzeşlik, Benzeşmek, Benzetgeç, Benzetici, Benzetmek, Benzinlik

8 Harfli Kelimeler

Benbenci, Bencilce, Bencilik, Bendegan, Bendelik, Bendenin, Bendeniz, Benekçik, Bengilik, Beniadem, Benlenme, Benlikçi, Benzemek, Benzemez, Benzeşen, Benzeşik, Benzeşim, Benzeşme, Benzetçi, Benzeteç, Benzetim, Benzetiş, Benzetme, Benzeyen, Benzeyiş, Benzinci, Benzinli

7 Harfli Kelimeler

Bendegi, Benefşe, Benekli, Bengisu, Benizli, Benmari, Bentler, Benzeme, Benzeri, Benzeti

6 Harfli Kelimeler

Bencil, Benden, Bendir, Benice, Benlik, Benzek, Benzen, Benzer, Benzeş, Benzet, Benzin, Benzol

5 Harfli Kelimeler

Bence, Benci, Bende, Bendi, Benek, Bengi, Bengü, Benin, Beniz, Benli

4 Harfli Kelimeler

Benk, Bent

3 Harfli Kelimeler

Ben

Bazı BEN ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


ben : saçta, ego, âcizleri
benbenci : kibirli, gururlu, megaloman
benbencilik : övüngenlik
benci : hodpesent, megaloman
bencil : egoist, düşünen, hodbin, hodkâm, hodpesent, nefsine düşkün
bencilik : hodpesentlik, egoizm
bencillik : hodbinlik, egoistlik, egoizm, enaniyet, hodkâmlık
bendelik : ubûdiyyet
bendeniz : âcizleri
bendi : esir, köle
benefşe : menekşe
benekçik : spot
bengi : ölümsüz, ebedî, sonsuz, mengü
bengilemek : ölümsüzleştirmek, ebedîleştirmek
bengü : sonsuzluk
beniâdem : âdemoğlu, insan, âdemoğulları, insanlar
beniçinci : egosantrik, benmerkezci
beniçincilik : egosantrizm, benmerkezcilik
benimseme : tesahup, ikrar, tekelci
benimsemek : ısınmak, kabullenmek, katılmak, kulağına girmek

Bazı BEN ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


benzeşim :

TDK:
1. isim Bazı ortak yönleri olan iki şey arasındaki benzeşme, analoji
2. matematik İki şeklin kenarlarının uzunlukları arasındaki oran değişmemekle birlikte, karşılıklı açılarının eşit bulunması durumu, benzer

benzen :
TDK:
1. isim, kimya Maden kömürü katranından çıkarılan C6H6 formülündeki hidrokarbonun bilimsel adı
2. Benzin

benzeşmezlik :
TDK:
isim, dil bilgisi Bir kelimede bulunan aynı veya benzeri seslerden birinin değişikliğe uğraması, disimilasyon: Kınnap > kırnap, attar > aktar gibi

BEN ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Kanatları Benzeyen Kuşlar - Yazar: Şen Sahir Sılan

Kelime Bulma Motoru