BEN ile başlayan kelimeler

Başında BEN harfleri bulunan 131 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Benimsenilmeyen

14 Harfli Kelimeler

Benimseyemeyen, Benmerkezcilik, Benzeyişsizlik

13 Harfli Kelimeler

Benimsemediği, Benimseyememe

12 Harfli Kelimeler

Bencilleşmek, Beniçincilik, Benözekçilik, Benzersizlik, Benzeşmezlik, Benzeştirici, Benzeştirmek, Benzetlemeli

11 Harfli Kelimeler

Benbencilik, Bencilleşme, Bencmarking, Beneklenmek, Benekleşmek, Bengileşmek, Benimsenmek, Benimsenmiş, Benimsetmek, Benlikçilik, Benmerkezci, Benzemeklik, Benzeştirim, Benzetilmek, Benzetlemek, Benzincilik, Benzinlemek

10 Harfli Kelimeler

Bencileyin, Beneklenme, Beneklerle, Benekleşme, Bengilemek, Bengileşme, Benildemek, Benimseme], Benimsemek, Benimsemiş, Benimsenme, Benimsetme, Benimseyen, Benimseyiş, Benliğinde, Benözekçil, Benzeterek, Benzetilen, Benzetilme, Benzinleme

9 Harfli Kelimeler

Bencillik, Bendehane, Bendezade, Bengileme, Benibeşer, Beniçinci, Benildeme, Benimseme, Benlenmek, Benözekçi, Benzerlik, Benzersiz, Benzeşlik, Benzeşmek, Benzetgeç, Benzetici, Benzetmek, Benzinlik

8 Harfli Kelimeler

Benbenci, Bencilce, Bencilik, Bendegan, Bendelik, Bendenin, Bendeniz, Benekçik, Bengilik, Beniadem, Benlenme, Benlikçi, Benzemek, Benzemez, Benzeşen, Benzeşik, Benzeşim, Benzeşme, Benzetçi, Benzeteç, Benzetim, Benzetiş, Benzetme, Benzeyen, Benzeyiş, Benzinci, Benzinli

7 Harfli Kelimeler

Bendegi, Benefşe, Benekli, Bengisu, Benizli, Benmari, Bentler, Benzeme, Benzeri, Benzeti

6 Harfli Kelimeler

Bencil, Benden, Bendir, Benice, Benlik, Benzek, Benzen, Benzer, Benzeş, Benzet, Benzin, Benzol

5 Harfli Kelimeler

Bence, Benci, Bende, Bendi, Benek, Bengi, Bengü, Benin, Beniz, Benli

4 Harfli Kelimeler

Benk, Bent

3 Harfli Kelimeler

Ben

Bazı BEN ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


benbenci : kibirli, gururlu, megaloman
bence : kanımca
benci : hodpesent, megaloman
bencilik : hodpesentlik, egoizm
bendegân : kullar, köleler
bendehane : bendenin
bendelik : ubûdiyyet
bendenin : bendehane
bendeniz : âcizleri
benekçik : spot
benekli : ala, bıldırcın
bengi : ölümsüz, ebedî, sonsuz, mengü
bengisu : ab-ı hayat
bengü : sonsuzluk
benice : sonsuzluk
beniçinci : egosantrik, benmerkezci
benimseme : tesahup, ikrar, tekelci
benimsenilmeyen : itici
benimsenme : hazım
benimsenmiş : oturmuşluk
benimseyemeyen : hazımsız
benli : senli benli
benözekçi : egosantrist
bent : büğet, bağ, rabıt, bağlam, kanun maddesi
bentler : iç sular
benzeri : benzer, biricik, eş, gibisi, misli menendi yok, tıpkı
benzersiz : eşsiz, bulunmak, harikulade

Bazı BEN ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


benzetilmek :

TDK:
nsz Benzetme işine konu olmak

benzetim :
TDK:
isim Taklit etme, benzerini yapma, simülasyon

benzol :
TDK:
isim, kimya Benzin ve tolüen karışımı bir akaryakıt

BEN ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Bütün Mutluluklar Birbirine Benzer - Yazar: Lev...
Benzersiz Bir Hayat - Bulgar Kralı 2. Simeon - Yazar: Simeon...
Aşk Güneşe Benzer - Yazar: Fatma Polat
Mektuplar Mevsimlere Benzer 1 - Yazar: Yüksel Yiğitdoğan
Aynı Benzersiz Kişiler - Yazar: Bahri Gördebak
Sevmek Şiire Benzer - Yazar: Yusufhan Baycan
XIX. Asrın Benzersiz Bir Politekniği Münif Paşa - Yazar: M. Kayahan Özgül

BEN ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


ARAF - 61: Dedi ki: «Ey kavmim! Bende herhangi bir sapıklık yoktur; fakat ben, âlemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir elçiyim.

Kelime Bulma Motoru