BEN ile başlayan kelimeler

Başında BEN harfleri bulunan 131 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Benimsenilmeyen

14 Harfli Kelimeler

Benimseyemeyen, Benmerkezcilik, Benzeyişsizlik

13 Harfli Kelimeler

Benimsemediği, Benimseyememe

12 Harfli Kelimeler

Bencilleşmek, Beniçincilik, Benözekçilik, Benzersizlik, Benzeşmezlik, Benzeştirici, Benzeştirmek, Benzetlemeli

11 Harfli Kelimeler

Benbencilik, Bencilleşme, Bencmarking, Beneklenmek, Benekleşmek, Bengileşmek, Benimsenmek, Benimsenmiş, Benimsetmek, Benlikçilik, Benmerkezci, Benzemeklik, Benzeştirim, Benzetilmek, Benzetlemek, Benzincilik, Benzinlemek

10 Harfli Kelimeler

Bencileyin, Beneklenme, Beneklerle, Benekleşme, Bengilemek, Bengileşme, Benildemek, Benimseme], Benimsemek, Benimsemiş, Benimsenme, Benimsetme, Benimseyen, Benimseyiş, Benliğinde, Benözekçil, Benzeterek, Benzetilen, Benzetilme, Benzinleme

9 Harfli Kelimeler

Bencillik, Bendehane, Bendezade, Bengileme, Benibeşer, Beniçinci, Benildeme, Benimseme, Benlenmek, Benözekçi, Benzerlik, Benzersiz, Benzeşlik, Benzeşmek, Benzetgeç, Benzetici, Benzetmek, Benzinlik

8 Harfli Kelimeler

Benbenci, Bencilce, Bencilik, Bendegan, Bendelik, Bendenin, Bendeniz, Benekçik, Bengilik, Beniadem, Benlenme, Benlikçi, Benzemek, Benzemez, Benzeşen, Benzeşik, Benzeşim, Benzeşme, Benzetçi, Benzeteç, Benzetim, Benzetiş, Benzetme, Benzeyen, Benzeyiş, Benzinci, Benzinli

7 Harfli Kelimeler

Bendegi, Benefşe, Benekli, Bengisu, Benizli, Benmari, Bentler, Benzeme, Benzeri, Benzeti

6 Harfli Kelimeler

Bencil, Benden, Bendir, Benice, Benlik, Benzek, Benzen, Benzer, Benzeş, Benzet, Benzin, Benzol

5 Harfli Kelimeler

Bence, Benci, Bende, Bendi, Benek, Bengi, Bengü, Benin, Beniz, Benli

4 Harfli Kelimeler

Benk, Bent

3 Harfli Kelimeler

Ben

Bazı BEN ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


ben : saçta, ego, âcizleri
bence : kanımca
benci : hodpesent, megaloman
bencil : egoist, düşünen, hodbin, hodkâm, hodpesent, nefsine düşkün
bencmarking : bilsat
bendegân : kullar, köleler
bendehane : bendenin
benekçik : spot
bengi : ölümsüz, ebedî, sonsuz, mengü
bengisu : ab-ı hayat
bengü : sonsuzluk
benice : sonsuzluk
benimsemiş : yatkın
benimsenilmeyen : itici
benimsenme : hazım
benimseyememe : hazımsızlık
benk : muhkem
benözekçi : egosantrist
benözekçilik : egosantrizm
bentler : iç sular
benzen : benzin
benzer : nitelik, müşabih, mümasil, benzeşim, dublör, analog, beğdeş, benzeri, bir kalem, emsal, eş, homo-, kabil, menent, misal, misil, misl

Bazı BEN ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


benbenci :

TDK:
sıfat Kendini çok öven, hep kendinden söz eden, kibirli, gururlu
"Hiç benbenci olamadım şu dünyada." - N. Meriç

benimsetmek :
TDK:
-i, -e Birinin benimsemesini sağlamak
"Kasapla barışıp kendini benimsetince belki de yanında çalıştırırdı." - M. Uyguner

benzeri :
TDK:
isim Aynı

BEN ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Bütün Mutluluklar Birbirine Benzer - Yazar: Lev...
Aşk Güneşe Benzer - Yazar: Fatma Polat
Mektuplar Mevsimlere Benzer 1 - Yazar: Yüksel Yiğitdoğan
Sevmek Şiire Benzer - Yazar: Yusufhan Baycan

BEN ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


ARAF - 61: Dedi ki: «Ey kavmim! Bende herhangi bir sapıklık yoktur; fakat ben, âlemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir elçiyim.

Kelime Bulma Motoru