BAS ile başlayan kelimeler

Başında BAS harfleri bulunan 130 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

16 Harfli Kelimeler

Basmakalıplaşmak

14 Harfli Kelimeler

Basıklaştırmak, Basitleştirmek, Basketbolculuk

13 Harfli Kelimeler

Basıklaştırma, Basiretsizlik, Basitleştirme, Basübadelmevt

12 Harfli Kelimeler

Basımcılıkta

11 Harfli Kelimeler

Basınçlamak, Basınçölçer, Basınçölçüm, Basırganmak, Basitleşmek, Basketbolcu, Basketbolda, Bastırılmak, Bastırılmış, Bastonculuk

10 Harfli Kelimeler

Basamaklar, Basımcılık, Basınçlama, Basırgamak, Basırganma, Basiretsiz, Basitleşme, Baskıcılık, Baskıresim, Basklarnet, Basmacılık, Basmakalıp, Bastıbacak, Bastırılma

9 Harfli Kelimeler

Basamaklı, Basbayağı, Basıcılık, Basılacak, Basıncına, Basıölçer, Basırgama, Basketbol, Baskınlık, Basmahane, Bastırmak, Bastonsuz

8 Harfli Kelimeler

Basaksız, Basıklık, Basılgan, Basılmak, Basılmış, Basımevi, Basıncın, Basınçlı, Basitlik, Basketçi, Baskılık, Baskıncı, Baskısız, Basmalık, Bastarda, Bastırak, Bastıran, Bastırık, Bastırım, Bastırma, Bastoncu, Bastonlu, Basurotu

7 Harfli Kelimeler

Basagar, Basaklı, Basamak, Basarna, Basılış, Basılma, Basımcı, Basımda, Basiret, Basitçe, Baskıcı, Baskılı, Baskıya, Basmaca, Basmacı, Basmalı, Basmaya, Bastırı, Bastika, Basurlu

6 Harfli Kelimeler

Basari, Basgan, Basıcı, Basıla, Basılı, Basınç, Baskak, Baskça, Basket, Baskın, Baskül, Basmak, Basruk, Bassız, Bastığ, Bastık, Baston

5 Harfli Kelimeler

Basaç, Basak, Basan, Basar, Basdı, Basen, Basık, Basım, Basın, Basır, Basış, Basil, Basir, Basit, Baskı, Basma, Basra, Basso, Bastı, Basuç, Basur, Basya

4 Harfli Kelimeler

Bası

3 Harfli Kelimeler

Bas, Bas

Bazı BAS ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


basaç : kompresör
basagar : ağırbaşlı, mütevazi
basak : merdiven, baskak
basamaklar : derecat
basamaklı : kademeli, tedrici
basan : basgan, tabi
basgan : basan, baskıncı
bası : tabı
basıcılık : editörlük, tâbilik
basılacak : mazrıb
basılgan : baskıncı, reccessive
basılı : matbu
basımcı : matbaacı, tabi
basımcılık : matbaacılık, tabaat, tipografi
basımcılıkta : basıla, stereotipi
basımda : hurufat
basımevi : matbaa
basın : gazete, matbuat, reklam yazarı
basınç : tazyik, ayarlık, basık, takviyeli yığma yapım
basınçölçer : barometre, metre
basır : basar
baskı : tazyik, pres, ağırlık, basık, basruk, bastırık, basuç, el, forsa, print, tabı, tahakküm

Bazı BAS ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


basınçlama :

TDK:
isim Basınçlamak işi

basiret :
TDK:
isim Gerçekleri yanılmadan görebilme yeteneği, uzağı görüş, seziş, anlayış, kavrayış, sağgörü, vizyon
"Kanal ı müdafaa edenler, yüz millik cephe üzerinde çok basiretle vazife görmeye mecbur idiler." - F. R. Atay

baskı :
TDK:
1. isim Bir eserin basılış biçimi veya durumu
"Baskı yanlışlıkları yüzünden kapatılan gazeteler vardı." - A. Ş. Hisar
2. Bası sayısı
"Bu gazetenin baskısı yüz bindir."
3. Bir eserin tekrarlanarak yapılan baskı işlemlerinden her biri, edisyon
"Sözlüğün yeni baskısı."
4. Giysinin içine kıvrılıp dikilen kenarı
"Etek baskısı."
5. Hak ve özgürlükleri kısıtlayarak zor altında bulundurma durumu, tahakküm
"Politik baskıların yanı sıra daha başka yasaklara da bağlıydık." - N. Cumalı
6. Bir maddeyi sıkıp ezen alet, pres
7. spor Top oyunlarında karşı takım oyuncusunun hareketini ve sonuç almasını engellemek amacıyla uygulanan yakın savunma durumu, pres
8. ruh bilimi Belirli ruhsal etkinlik ve süreçleri, kişinin isteği dışında bilinçaltına itmesi veya bu itilenlerin bilince çıkmasını önleme durumu

BAS ile başlayan İlçe isimleri

Baskil (Elazığ)

BAS ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Basit bir hikâye Virgül Yüz sayfa - Yazar: Peter Esterhazy
Basit Bir Es - Yazar: Enis Batur
Excido - Unutulan Basit Gerçek - Yazar: Aysun Bitir
Türki Basit ve Aydınlı Visalinin Şiirleri - Yazar: Emin Bebek
Basit Bir Plan - Yazar: Scott Smith
Yaraya Tuz Basmak - Yazar: Attilâ İlhan
Basit Bir Olay - Yazar: Leonardo Sciascia
Sıradışı Basit - Yazar: Marie Aude Murail

Kelime Bulma Motoru