BAS ile başlayan K ile biten kelimeler

Başında BAS harfleri bulunan ve K ile biten 33 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

16 Harfli Kelimeler

Basmakalıplaşmak

14 Harfli Kelimeler

Basıklaştırmak, Basitleştirmek, Basketbolculuk

13 Harfli Kelimeler

Basiretsizlik

11 Harfli Kelimeler

Basınçlamak, Basırganmak, Basitleşmek, Bastırılmak, Bastonculuk

10 Harfli Kelimeler

Basımcılık, Basırgamak, Baskıcılık, Basmacılık, Bastıbacak

9 Harfli Kelimeler

Basıcılık, Basılacak, Baskınlık, Bastırmak

8 Harfli Kelimeler

Basıklık, Basılmak, Basitlik, Baskılık, Basmalık, Bastırak, Bastırık

7 Harfli Kelimeler

Basamak

6 Harfli Kelimeler

Baskak, Basmak, Basruk, Bastık

5 Harfli Kelimeler

Basak, Basık

Bazı BAS ile başlayan K ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


basitleştirmek :

TDK:
-i Gereksiz ayrıntılardan arıtarak sade duruma getirmek

basitlik :
TDK:
isim Basit olma durumu
"O, bütün basitliğine rağmen çok pratik bir kadındır." - H. E. Adıvar

basmakalıplaşmak :
TDK:
nsz Basmakalıp durumuna gelmek
"Zaten daha sonraki Hint tiyatrosu canlılığını bütün bütün kaybedecek ve basmakalıplaşacaktır." - C. Meriç

BAS ile başlayan K ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Otuz Dokuz Basamak - Yazar: John Buchan
Yaraya Tuz Basmak - Yazar: Attilâ İlhan
Yüz Doksan Dokuz Basamak - Yazar: Michel Faber

Kelime Bulma Motoru