BAĞ ile başlayan kelimeler

Başında BAĞ harfleri bulunan 177 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

17 Harfli Kelimeler

Bağdaşıklaştırmak, Bağımsızlaştırmak

16 Harfli Kelimeler

Bağdaşıklaştırma, Bağdaştırmacılık, Bağımsızlaştırma

14 Harfli Kelimeler

Bağdaşıklaşmak, Bağımsızlaşmak, Bağlantısızlık

13 Harfli Kelimeler

Bağdaşıklaşma, Bağdaştırmacı, Bağımlılığına, Bağımsızlaşma

12 Harfli Kelimeler

Bağdaşmazlık, Bağdaştırıcı, Bağdaştırmak, Bağıntıcılık, Bağıntılılık, Bağışlamamak, Bağışlayınız, Bağlamacılık, Bağnazlaşmak, Bağrınıezmek, Bağrıştırmak

11 Harfli Kelimeler

Bağdaşıklık, Bağdaşılmak, Bağdaşmamış, Bağdaştırma, Bağımlaşmak, Bağımsızlık, Bağışlaması, Bağışlanmak, Bağışlanmış, Bağışlatmak, Bağışlayıcı, Bağıtlanmak, Bağıtlaşmak, Bağlanmamış, Bağlantısız, Bağlaşıklık, Bağlıkalmak, Bağlılaşmak, Bağnazlaşma, Bağrıştırma

10 Harfli Kelimeler

Bağdalamak, Bağdaşılma, Bağıllılık, Bağımlamak, Bağımlaşma, Bağımlılık, Bağıntılık, Bağırışmak, Bağısıklık, Bağışıklık, Bağışlamak, Bağışlamaz, Bağışlanma, Bağışlatma, Bağışlayan, Bağışlayın, Bağıtlanma, Bağıtlaşma, Bağlamalık, Bağlanarak, Bağlantılı, Bağlantısı, Bağlaşımlı, Bağlıbağış, Bağlılaşık, Bağlılaşım, Bağlılaşma

9 Harfli Kelimeler

Bağbozumu, Bağcıksız, Bağdalama, Bağdaşmak, Bağdaşmaz, Bağımlama, Bağıntıcı, Bağıntılı, Bağırarak, Bağırışma, Bağırtkan, Bağırtlak, Bağırtmak, Bağışlama, Bağlamacı, Bağlamsal, Bağlanmak, Bağlanmış, Bağlaşmak, Bağlatmak, Bağlayıcı, Bağnazlık, Bağrıkara, Bağrışmak

8 Harfli Kelimeler

Bağboğan, Bağcıklı, Bağcılık, Bağdamak, Bağdaşık, Bağdaşım, Bağdaşma, Bağdaşuk, Bağıldak, Bağıllık, Bağımsız, Bağırdak, Bağırgan, Bağırmak, Bağırsak, Bağırtma, Bağkesen, Bağlaçlı, Bağlamak, Bağlanak, Bağlanım, Bağlanış, Bağlanma, Bağlantı, Bağlarda, Bağlaşık, Bağlaşım, Bağlaşma, Bağlatma, Bağlılık, Bağrışma

7 Harfli Kelimeler

Bağamsı, Bağatur, Bağdama, Bağfiil, Bağfill, Bağımlı, Bağıntı, Bağıran, Bağırış, Bağırma, Bağırtı, Bağışçı, Bağışık, Bağışıt, Bağışta, Bağıtçı, Bağıtla, Bağıtlı, Bağlağı, Bağlama, Bağları

6 Harfli Kelimeler

Bağban, Bağcak, Bağcık, Bağdaş, Bağdat, Bağıcı, Bağlaç, Bağlak, Bağlam, Bağlık, Bağman, Bağnaz, Bağrış, Bağsız

5 Harfli Kelimeler

Bağam, Bağan, Bağcı, Bağdu, Bağıl, Bağım, Bağın, Bağır, Bağış, Bağıt, Bağlı, Bağrı, Bağşı

4 Harfli Kelimeler

Bağa, Bağı, Bağy

3 Harfli Kelimeler

Bağ

Bazı BAĞ ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


bağamsı : ebonit, helyum
bağatur : bagatur
bağcı : bağman
bağdaşıklaşma : homojenleşme
bağdaşıklaştırma : homojenleştirme
bağdaşmazlık : uyuşmazlık, geçimsizlik
bağdaşuk : uyumlu, ahenkli, uzlaşmacı
bağdat : salyane
bağıcı : büyüleyici, büyücü
bağıllık : izafiyet, rölativite, bağıntı
bağıntı : ilinti, münasebet, kullanıcının, eşyayı, bağlılık, görelik, bağıllık, izafet, rölâtivite, izafiyet, nispet, ulam
bağıntıcı : rölâtivist, göreci
bağırmak : atmak, banlamak, böğürmek
bağırtmak : ünletmek
bağısıklık : koruma
bağış : hibe, teberru, armağan, atıfet, galı, ihsan, keramet, mevhibe, yardım, yarlıgaç, yarluka
bağışlamamak : affetmemek, göz yummamak
bağışlanmak : affedilmek

Bazı BAĞ ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


bağlamak :

TDK:
1. -i, -e Bir şeyi bir yere veya bir şeye tutturmak
"Gemiyi iskeleye bağlamak."
2. Düğümlemek
"İpi ipe bağlamak."
3. -i Yaraya ilaç koyup bezle sarmak
"Yarayı bağlamak."
4. -i Denk yapmak, paket yapmak
"Yatakları bağlamak. Eşyayı bağlamak."
5. Anlaşma yapmak
"İşleri bugün sözleşmeye bağladı."
6. -i Uyulması zorunlu olmak
"Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır." - Anayasa
7. -i, -e Eklemek, bir araya getirmek, birleştirmek
8. Başka bir işle uğraşamaz durumda olmak
"Bu iş beni bağladı."
9. -i Sona erdirmek, bitirmek, tamamlamak
10. -i Geçişi engellemek
"Bütün yolları bağlamışlar."
11. -i Birini söz veya yazı ile bağlamak, taahhüt etmek, angaje etmek
12. -i Büyü, muska vb.nin aracılığıyla birinin birtakım isteklerini veya yetkinliğini engellemek, yok etmek
13. Gönlünü kazanmak
"Bu davranışınız beni size bağladı."
14. Birinde bir şeye karşı ilgi, istek uyandırarak o şeye ilgi, yakınlık duymasını sağlamak
15. Bütün ilgisini bir yerde yoğunlaştırmak
"Kızım, ne yapsak da seni bu eve bağlayabilsek acaba?" - R. N. Güntekin

bağcıksız :
TDK:
sıfat Bağı olmayan, bağsız
"Bağcıksız ayakkabı."

bağdaşık :
TDK:
sıfat Birbirlerine benzer karakterlere veya yapıya sahip parça veya birimlerden oluşan (bütün veya topluluk), mütecanis, homojen

BAĞ ile başlayan İlçe isimleri

Bağlar (Diyarbakır)
Bağcılar (İstanbul)

BAĞ ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Bağbozumu Şarkıları - Yazar: Şükrü Erbaş
Bağbozumu Şarkıları Odağında Şükrü Erbaş Şiiri - Yazar: Mustafa Koç

BAĞ ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


MUHAMMED - 15: Müttakîlere vâdolunan cennetin durumu şöyledir: İçinde bozulmayan sudan ırmaklar, tadı değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere lezzet veren şaraptan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Orada meyvelerin her çeşidi onlarındır. Rablerinden de bağışlama vardır. Hiç bu, ateşte ebedî kalan ve bağırsaklarını parça parça edecek kaynar su içirilen kimselerin durumu gibi olur mu?.
MAİDE - 9: Allah, iman eden ve iyi şeyler yapanlara söz vermiştir; onlara bağışlama ve büyük mükâfat vardır.
NİSA - 96: Kendinden dereceler, bağışlama ve rahmet vermiştir. Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir.

Kelime Bulma Motoru