B ile biten kelimeler

Sonunda B harfi bulunan 83 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

9 Harfli Kelimeler

Hoşmeşreb

8 Harfli Kelimeler

Mukarrib, Mutayyeb, Mücerreb, Müdebdeb, Mükteseb, Müktesib, Mülakkab, Müncezib, Münkalib, Münselib, Müntehab, Müntehib, Müntesib, Müsebbeb, Müzebzeb

7 Harfli Kelimeler

İctinab, İçtinab, İnkılab, Mevahib, Müeddeb, Müeddib, Münasib, Ruzuşeb, Tecavüb

6 Harfli Kelimeler

Girdab, Hattab, Kallab, Kezzab, Matkab, Mazrıb, Mesaib, Miskab, Munsab, Tayyib, Tertib, Zabzab

5 Harfli Kelimeler

Ağreb, Bihab, Çalab, Çarub, Elkab, Esneb, Esvab, Ferib, Garib, Gazab, Habib, Hazab, Hisab, Katib, Kitab, Kulub, Neseb, Nikab, Rabab, Rabib, Ruteb, Rüsub, Sebeb, Sibob, Supab, Şadab, Şekib, Zahib

4 Harfli Kelimeler

Azab, Darb, İkab, İneb, Kalb, Kövb, Rabb

3 Harfli Kelimeler

Bab, Fob, Hab, Kib, Leb, Nnb, Öib, Rab, Şab, Şeb

2 Harfli Kelimeler

Ab

Bazı B ile biten kelimelerin eş anlamlıları


çalab : yaratıcı, allah
çârûb : süpürge
darb : vuruş
elkab : lakaplar
esneb : garib, yabancı, ecnebi
ferîb : aldatıcı, aldatan
habib : sevgili, sevilen, seven, dost
hattâb : oduncu
hoşmeşreb : sevimli
ictinâb : çekinmek
içtinab : çekinme, sakınma, kaçınma
ikab : eziyet, ceza
inkılab : değişme, reform
kalb : iç, letâif
kallab : hilekâr
kâtib : yazan, yazıcı
kitâb : kur'an
kulûb : kalpler
matkab : miskab
mevâhib : bahşişler
mukarrib : yaklaştıran
mutayyeb : hoşnut, razı
mücerreb : görmüş, geçirmiş, tecrübeli
müdebdeb : debdebeli, gösterişli
müeddeb : edebli, terbiyeli, uslu
mükteseb : kazanılmış
müktesib : kazanan
müncezib : cezbedilmiş, çekilmiş
münkalib : kalbolunmuş, dönüşmüş

B ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


EN'AM - 164: De ki: Allah her şeyin Rabbi iken ben ondan başka Rab mı arayacağım? Herkesin kazanacağı yalnız kendisine aittir. Hiçbir suçlu başkasının suçunu yüklenmez. Sonunda dönüşünüz Rabbinizedir. Ve O, uyuşmazlığa düştüğünüz gerçeği size haber verecektir.
İSRA - 2: Biz, Musa'ya Kitab'ı verdik ve İsrailoğullarına: «Benden başkasını dayanılıp güvenilen bir rab edinmeyin» diyerek bu Kitab'ı bir hidayet rehberi kıldık.
BAKARA - 22: O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın.

Kelime Bulma Motoru