B ile biten kelimeler

Sonunda B harfi bulunan 83 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

9 Harfli Kelimeler

Hoşmeşreb

8 Harfli Kelimeler

Mukarrib, Mutayyeb, Mücerreb, Müdebdeb, Mükteseb, Müktesib, Mülakkab, Müncezib, Münkalib, Münselib, Müntehab, Müntehib, Müntesib, Müsebbeb, Müzebzeb

7 Harfli Kelimeler

İctinab, İçtinab, İnkılab, Mevahib, Müeddeb, Müeddib, Münasib, Ruzuşeb, Tecavüb

6 Harfli Kelimeler

Girdab, Hattab, Kallab, Kezzab, Matkab, Mazrıb, Mesaib, Miskab, Munsab, Tayyib, Tertib, Zabzab

5 Harfli Kelimeler

Ağreb, Bihab, Çalab, Çarub, Elkab, Esneb, Esvab, Ferib, Garib, Gazab, Habib, Hazab, Hisab, Katib, Kitab, Kulub, Neseb, Nikab, Rabab, Rabib, Ruteb, Rüsub, Sebeb, Sibob, Supab, Şadab, Şekib, Zahib

4 Harfli Kelimeler

Azab, Darb, İkab, İneb, Kalb, Kövb, Rabb

3 Harfli Kelimeler

Bab, Fob, Hab, Kib, Leb, Nnb, Öib, Rab, Şab, Şeb

2 Harfli Kelimeler

Ab

Bazı B ile biten kelimelerin eş anlamlıları


ağreb : perişan, yıkık
azab : helak
bab : kapı
darb : vuruş
esneb : garib, yabancı, ecnebi
esvab : elbise, giysi
hab : uyku
hattâb : oduncu
ictinâb : çekinmek
ikab : eziyet, ceza
ineb : üzüm
inkılab : değişme, reform
kallab : hilekâr
kâtib : yazan, yazıcı
kulûb : kalpler
matkab : miskab
mazrıb : basılacak
mesâib : musibetler
mevâhib : bahşişler
miskab : matkab
mukarrib : yaklaştıran
munsab : karışan
müeddeb : edebli, terbiyeli, uslu
müeddib : eğiten, öğreten, terbiyeci
münâsib : benzer, uygun, lâyık, yakışır, yaraşır
müncezib : cezbedilmiş, çekilmiş
münselib : kaçmış, kalmamış
müntehib : seçen
müntesib : bağlanmış, girmiş.2-mensub
müsebbeb : netice
müzebzeb : kararsız, beceriksiz

B ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


EN'AM - 164: De ki: Allah her şeyin Rabbi iken ben ondan başka Rab mı arayacağım? Herkesin kazanacağı yalnız kendisine aittir. Hiçbir suçlu başkasının suçunu yüklenmez. Sonunda dönüşünüz Rabbinizedir. Ve O, uyuşmazlığa düştüğünüz gerçeği size haber verecektir.
İSRA - 2: Biz, Musa'ya Kitab'ı verdik ve İsrailoğullarına: «Benden başkasını dayanılıp güvenilen bir rab edinmeyin» diyerek bu Kitab'ı bir hidayet rehberi kıldık.
BAKARA - 22: O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın.

Kelime Bulma Motoru