B ile başlayan Cİ ile biten kelimeler

Başında B harfi bulunan ve ile biten 70 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Belirlenmezci, Beynelmilelci

12 Harfli Kelimeler

Başmabeyinci, Belirlenimci, Benzeştirici, Birleştirici, Budunbetimci

11 Harfli Kelimeler

Benmerkezci, Betimlemeci, Betimleyici, Betonarmeci, Bileştirici, Bilinemezci, Biriktirici, Bütünleyici

10 Harfli Kelimeler

Başçeşnici, Başdizgici, Başdümenci, Başhaberci, Belediyeci, Belgeselci, Birahaneci, Biyolojici, Büyüleyici

9 Harfli Kelimeler

Balgümeci, Belletici, Beniçinci, Benzetici, Besleyici, Bevliyeci, Bezdirici, Bilişimci, Birikimci, Bitirimci

8 Harfli Kelimeler

Benbenci, Benzinci, Beygirci, Bezemeci, Bezeyici, Bileyici, Bitirici

7 Harfli Kelimeler

Bademci, Bahçeci, Bedelci, Bedenci, Bedizci, Belgeci, Besteci, Beşinci, Bezemci, Biçimci, Biçkici, Bilgici, Bilimci, Bilinci, Bininci, Bireyci, Birinci, Bitkici, Bölgeci

6 Harfli Kelimeler

Besici, Biçici, Bilici, Binici, Büfeci

5 Harfli Kelimeler

Benci, Bezci, Birci

4 Harfli Kelimeler

Bici, Boci

Bazı B ile başlayan Cİ ile biten kelimelerin eş anlamlıları


bahçeci : çiçek, bahçıvan
başçeşnici : çeşnicibaşı
başdizgici : başmürettip, sermürettip
bedelci : bedelli
bedizci : ressam, heykeltıraş, nakışçı
belgeselci : belgesel
belirlenimci : gerekirci, determinist
belletici : çalıştırıcı, öğretici, müzakereci, belletmen
benci : hodpesent, megaloman
beniçinci : egosantrik, benmerkezci
benmerkezci : beniçinci, benözekçil
benzeştirici : benzeteç
benzetici : sahteci, kopyacı, benzetgeç
besleyici : besleyen, mugaddi, muz
betimlemeci : tasvirci
betonarmeci : kiriş
beynelmilelci : uluslararasıcı, uluslar arasıcı, enternasyonalci
bezeyici : dekoratör, iç mimar
bici : cici bici
biçimci : tutum, şekilci, formaliteci, formalist
bileyici : zağcı, çarkçı
bilgici : sofist
bilici : bilen, alim
bilinci : kendinde olmamak, özne
birci : tekçi, monist

Bazı B ile başlayan Cİ ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


başdizgici :

TDK:
isim Bir basımevindeki dizgicilerin başı, başmürettip, sermürettip

bezci :
TDK:
isim Bez yapan veya alıp satan kimse

bedenci :
TDK:
isim Beden eğitimi öğretmeni

Kelime Bulma Motoru