B ile başlayan 14 harfli kelimeler

Başında B harfi bulunan 14 harfli 65 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Bağdaşıklaşmak, Bağımsızlaşmak, Bağlantısızlık, Bakteriyolojik, Bakteriyoskopi, Baldırpatlatan, Balıklandırmak, Baltalayıcılık, Barışlandırına, Basıklaştırmak, Basitleştirmek, Basketbolculuk, Başağrısıolmak, Başarısağlamak, Başdanışmanlık, Başınıağrıtmak, Başınıbeklemek, Başınıdinlemek, Başkalaştırmak, Başkaldırmamak, Başkonsolosluk, Başkumandanlık, Başmuharrirlik, Başmüfettişlik, Başmühendislik, Başmürettiplik, Başöğretmenlik, Başpehlivanlık, Başpiskoposluk, Başyönetmenlik, Batılılaştırma, Bayağılaştırma, Bayındırlaşmak, Bazıbölgelerde, Bedbinleştirme, Belgelendirmek, Belirginleşmek, Belirtilmezlik, Benimseyemeyen, Benmerkezcilik, Benzeyişsizlik, Berraklaştırma, Beşeriyetçilik, Beyazlaştırmak, Bıcıbıcıyapmak, Biçimlendirmek, Biçimsizleşmek, Biçimsizleşmiş, Bilgilendirmek, Bilinçlendirme, Bilinemezcilik, Billurlaştırma, Bireyleştirmek, Birleştirilmiş, Biyoelektronik, Borçlandırılma, Boyunlandırmak, Bölümlendirmek, Buharlaşmasına, Buharlaştırıcı, Buharlaştırmak, Buluşturuculuk, Buyrultusallık, Bütünleştirmek, Büyüklenmesini

Bazı B ile başlayan 14 harfli kelimelerin eş anlamlıları


bağlantısızlık : bloksuzluk, irtibatsızlık
baltalayıcılık : sabotajcılık
barışlandırına : pasifikasyon
başağrısıolmak : sıkıntıvermek, uğraştırmak
başarısağlamak : duman etmek
başınıağrıtmak : uğraştırmak
başınıbeklemek : gözetlemek
başınıdinlemek : sessiz
başkalaştırmak : tağyir etmek
başkumandanlık : başkomutanlık
başmuharrirlik : başyazarlık
başmürettiplik : başdizgicilik
başyönetmenlik : başrejisörlük
bayındırlaşmak : abad olmak
bazıbölgelerde : başlık vermek
belirginleşmek : aşikâr olmak
belirtilmezlik : nicemde
benmerkezcilik : beniçincilik
beşeriyetçilik : hümanizm, insancıllık
beyazlaştırmak : aklaştırmak
biçimlendirmek : şekillendirmek, şekil vermek
biçimsizleşmek : deforme olmak
biçimsizleşmiş : deforme
birleştirilmiş : konsolide
bölümlendirmek : sınıflandırmak
buharlaşmasına : ısı
buyrultusallık : keyfilik
bütünleştirmek : kompoze

Bazı B ile başlayan 14 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


berraklaştırma :

TDK:
isim Berraklaştırmak işi

biçimsizleşmek :
TDK:
nsz Biçimsiz duruma gelmek, biçimi bozulmak

bilinemezcilik :
TDK:
1. isim, felsefe Bilginin bağıntılı olduğuna ve bundan dolayı salt olmadığına inanan öğreti
2. Tanrı nın ve evrenin nereden türediğinin bilinmediğini ve bilinemeyeceğini ileri süren öğreti, laedriye, agnostisizm

B ile başlayan 14 harfli İlçe isimleri

Bilecik Merkez (Bilecik)
Bayburt Merkez (Bayburt)

Kelime Bulma Motoru