B ile başlayan 13 harfli kelimeler

Başında B harfi bulunan 13 harfli 86 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Babacanlaşmak, Bağdaşıklaşma, Bağdaştırmacı, Bağımlılığına, Bağımsızlaşma, Bakanlıklarda, Bakışımsızlık, Bakteriyoloji, Balabanlaşmak, Balığıavlamak, Ballandırarak, Barışseverlik, Basıklaştırma, Basiretsizlik, Basitleştirme, Basübadelmevt, Başarılamayan, Başasistanlık, Başdekorculuk, Başdizgicilik, Başhemşirelik, Başıboşkalmak, Başınıuçurmak, Başkalaştırma, Başkomutanlık, Başmuallimlik, Başmurakıplık, Başrejisörlük, Baştanımazlık, Bataklıklarda, Bayatibuselik, Bayındırlaşma, Beceriksizler, Beceriksizlik, Beğenilmesini, Beklenilmeyen, Bektaşikavuğu, Beldeitayyibe, Belediyecilik, Belgeçerlemek, Belgelendirme, Belgeselcilik, Belirginleşme, Belirlenmezci, Benimsemediği, Benimseyememe, Beraatızimmet, Bereketlenmek, Bereketsizlik, Beşiksandalye, Beyazlatılmak, Beynelmilelci, Bezemecilikle, Bibliyografik, Bibliyografya, Biçimbilimsel, Biçimlendirme, Biçimsizleşme, Bilakaydüşart, Bilgilendirme, Bilinmezcilik, Bireyleştirme, Birleşkecilik, Birörnekçilik, Bisikletçilik, Biyokatalizör, Boğazıağrımak, Borazancıbaşı, Borçlandırmak, Boyundurukluk, Boyutlandırma, Bozulmamışlık, Bölümlendirme, Buğulandırmak, Buğulaştırıcı, Buharlaştırma, Bulandırılmak, Bulanıklaşmak, Bulaştırılmak, Bulgaristanlı, Buselikaşiran, Buyururcasına, Buzdolabından, Bütünbirimsel, Büyüklenmeyen, Büyüleyicilik

Bazı B ile başlayan 13 harfli kelimelerin eş anlamlıları


bağdaşıklaşma : homojenleşme
bağımlılığına : salmak
bakanlıklarda : müsteşar
balabanlaşmak : irileşmek
ballandırarak : ballandıra ballandıra
başdizgicilik : başmürettiplik, sermürettiplik
başıboşkalmak : karışanı
başınıuçurmak : kellesini uçurmak
başkalaştırma : tağyir
başkomutanlık : başkumandanlık
baştanımazlık : anarşizm
bataklıklarda : sfagnum
beğenilmesini : beğendirmek
beklenilmeyen : sürpriz, zıppadak
belgeçerlemek : fakslamak
beraatızimmet : borcu, borçsuzluk
bereketlenmek : çoğalmak, artmak
beşiksandalye : sallanır sandalye
bibliyografya : kaynakça, kaynaklar, bibliyografi
biçimbilimsel : morfolojik
bilgilendirme : brifing
bilinmezcilik : agnostiszm
birleşkecilik : kooperatifçilik
birörnekçilik : üniformitaryanizm
bisikletçilik : çifttekercilik
boğazıağrımak : boğaz olmak
borçlandırmak : borç etmek
boyundurukluk : enyâr
bozulmamışlık : bakirlik
bölümlendirme : sınıflandırma
buyururcasına : hâkimane
buzdolabından : sıpırtmak

Bazı B ile başlayan 13 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


biyokatalizör :

TDK:
isim Canlı dokuların hepsinde çok az bulunan ve hayat için gerekli kimyasal tepkimeleri uyandıran veya kolaylaştıran madde

balabanlaşmak :
TDK:
nsz Balaban duruma gelmek, irileşmek

buharlaştırma :
TDK:
isim Buharlaştırmak işi

B ile başlayan 13 harfli İlçe isimleri

Bingöl Merkez (Bingöl)
Bitlis Merkez (Bitlis)
Burdur Merkez (Burdur)
Bayat / Çorum (Çorum)
Batman Merkez (Batman)
Bartın Merkez (Bartın)

Kelime Bulma Motoru