B ile başlayan 13 harfli kelimeler

Başında B harfi bulunan 13 harfli 86 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Babacanlaşmak, Bağdaşıklaşma, Bağdaştırmacı, Bağımlılığına, Bağımsızlaşma, Bakanlıklarda, Bakışımsızlık, Bakteriyoloji, Balabanlaşmak, Balığıavlamak, Ballandırarak, Barışseverlik, Basıklaştırma, Basiretsizlik, Basitleştirme, Basübadelmevt, Başarılamayan, Başasistanlık, Başdekorculuk, Başdizgicilik, Başhemşirelik, Başıboşkalmak, Başınıuçurmak, Başkalaştırma, Başkomutanlık, Başmuallimlik, Başmurakıplık, Başrejisörlük, Baştanımazlık, Bataklıklarda, Bayatibuselik, Bayındırlaşma, Beceriksizler, Beceriksizlik, Beğenilmesini, Beklenilmeyen, Bektaşikavuğu, Beldeitayyibe, Belediyecilik, Belgeçerlemek, Belgelendirme, Belgeselcilik, Belirginleşme, Belirlenmezci, Benimsemediği, Benimseyememe, Beraatızimmet, Bereketlenmek, Bereketsizlik, Beşiksandalye, Beyazlatılmak, Beynelmilelci, Bezemecilikle, Bibliyografik, Bibliyografya, Biçimbilimsel, Biçimlendirme, Biçimsizleşme, Bilakaydüşart, Bilgilendirme, Bilinmezcilik, Bireyleştirme, Birleşkecilik, Birörnekçilik, Bisikletçilik, Biyokatalizör, Boğazıağrımak, Borazancıbaşı, Borçlandırmak, Boyundurukluk, Boyutlandırma, Bozulmamışlık, Bölümlendirme, Buğulandırmak, Buğulaştırıcı, Buharlaştırma, Bulandırılmak, Bulanıklaşmak, Bulaştırılmak, Bulgaristanlı, Buselikaşiran, Buyururcasına, Buzdolabından, Bütünbirimsel, Büyüklenmeyen, Büyüleyicilik

Bazı B ile başlayan 13 harfli kelimelerin eş anlamlıları


bağdaşıklaşma : homojenleşme
bağımlılığına : salmak
bakanlıklarda : müsteşar
bakışımsızlık : asimetri, simetrisizlik
balabanlaşmak : irileşmek
balığıavlamak : balık tutmak
ballandırarak : ballandıra ballandıra
barışseverlik : sulhçuluk, sulhseverlik
basiretsizlik : sağgörüsüzlük, gerçekleri
basübadelmevt : diriliş
başarılamayan : başarısız
başdizgicilik : başmürettiplik, sermürettiplik
başıboşkalmak : karışanı
başınıuçurmak : kellesini uçurmak
başkomutanlık : başkumandanlık
başmuallimlik : başöğretmenlik
beceriksizlik : aciz, âcizlik, idaresizlik, iktidarsızlık, meskenet, uyuzluk
beklenilmeyen : sürpriz, zıppadak
belgeçerlemek : fakslamak
belirlenmezci : yadgerekirci, indeterminist, yad gerekirci
benimseyememe : hazımsızlık
beşiksandalye : sallanır sandalye
beynelmilelci : uluslararasıcı, uluslar arasıcı, enternasyonalci
biçimlendirme : şekillendirme
birörnekçilik : üniformitaryanizm
bisikletçilik : çifttekercilik
borçlandırmak : borç etmek
bozulmamışlık : bakirlik
buharlaştırma : tephir
buyururcasına : hâkimane
buzdolabından : sıpırtmak
bütünbirimsel : üniter devlet

Bazı B ile başlayan 13 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


bereketlenmek :

TDK:
nsz Çoğalmak, artmak
"Doksan yaşına kadar yaşamış, yokluk yüzü görmemiş oğul uşak toplansa koca bir mahalle olacak kadar bereketlenmiş." - M. Ş. Esendal

bireyleştirme :
TDK:
isim Bireyleştirmek işi

B ile başlayan 13 harfli İlçe isimleri

Bingöl Merkez (Bingöl)
Bitlis Merkez (Bitlis)
Burdur Merkez (Burdur)
Bayat / Çorum (Çorum)
Batman Merkez (Batman)
Bartın Merkez (Bartın)

Kelime Bulma Motoru