B ile başlayan 12 harfli kelimeler

Başında B harfi bulunan 12 harfli 144 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Babacanlaşma, Babayiğitlik, Badanalanmak, Badanalatmak, Bağdaşmazlık, Bağdaştırıcı, Bağdaştırmak, Bağıntıcılık, Bağıntılılık, Bağışlamamak, Bağışlayınız, Bağlamacılık, Bağnazlaşmak, Bağrınıezmek, Bağrıştırmak, Baharatçılık, Baklavacılık, Bakteriyolog, Balabanlaşma, Balıkkartalı, Ballandırmak, Balyozlanmak, Bamyatarlası, Bandajlatmak, Barbarlaşmak, Barikatlamak, Basımcılıkta, Başaktrislik, Başarısızlık, Başdöndürmek, Başgarsonluk, Başgöstermek, Başıbozukluk, Başkaldırıcı, Başkaldırmak, Başmabeyinci, Başoyunculuk, Başteknisyen, Baştutamamak, Başvurdurmak, Başyazmanlık, Batakçulluğu, Batılılaşmak, Batılılaşmış, Bayağıkaçmak, Bayağılaşmak, Bayatiaraban, Baygınlaşmak, Bayılttırmak, Bayraklaşmak, Bayraktarlık, Bayramlaşmak, Bazidiyospor, Beceriklilik, Beceriksizce, Bedavalaşmak, Bedbinleşmek, Beğenilmemek, Beğenilmeyen, Beklenildiği, Beklenilenin, Beklenmezlik, Belirlenimci, Belirtibilim, Bencilleşmek, Beniçincilik, Benözekçilik, Benzersizlik, Benzeşmezlik, Benzeştirici, Benzeştirmek, Benzetlemeli, Bereketlenme, Bereketlilik, Berraklaşmak, Besibilimsel, Beslenmesini, Beşibirarada, Beşibiryerde, Beşparmakotu, Bevliyecilik, Beyazımtırak, Bezginleşmek, Bezirganbaşı, Bıçkınlaşmak, Bıyığıçıkmak, Bibliyografi, Bibliyotekçi, Bilardoculuk, Bilgisayarcı, Bilinçlenmek, Bilinçsizlik, Bilinircilik, Bilinmeyenin, Bilinmeyerek, Bilirkişilik, Biliyormuyum, Billurlaşmak, Billurlaşmış, Bilmezlenmek, Binbiryaprak, Biomikroskop, Birikimcilik, Biriktirrnek, Birincivasıf, Birleşenleri, Birleştirici, Birleştirmek, Bitkinleşmek, Biyoelektrik, Biyojeografi, Bodoslamadan, Bollaştırmak, Boncuklanmak, Boncuklaşmak, Borazancılık, Borçlandırma, Borçlanılmak, Bosbolamadık, Boşboşbakmak, Boyasısolmak, Boynuzlanmak, Boynuzlaşmak, Boynuzlatmak, Boynuzluteke, Bozkırlaşmak, Böbürlenerek, Böğürtlenlik, Budalacasına, Budalalaşmak, Budunbetimci, Buğulandırma, Buhurumeryem, Bulanıklaşma, Bulaşıkçılık, Bulaştırılma, Buruşturarak, Buzağılaşmak, Bülbülkonağı, Bülbülleşmek, Bülbülyuvası, Büyüklenerek, Büyüklüğünde, Büyülttürmek

Bazı B ile başlayan 12 harfli kelimelerin eş anlamlıları


bağıntıcılık : izafiye, rölâtivizm, görecilik
bağışlamamak : affetmemek, göz yummamak
bamyatarlası : mezarlık
başgöstermek : belirmek
başkaldırıcı : isyancı, asi, isyankâr
başkaldırmak : ayaklanmak, asileşmek, asilik etmek, bayrak açmak, isyan bayrağını çekmek
başyazmanlık : başkâtiplik
batakçulluğu : çullukgillerden
bayağılaşmak : adileşmek, alçaklaşmak, düşmek
bedbinleşmek : kötümserleşmek
beklenilenin : tersine
beniçincilik : egosantrizm, benmerkezcilik
benzeşmezlik : disimilasyon
benzeştirici : benzeteç
benzeştirmek : asimile etmek
besibilimsel : diyetetik
beslenmesini : çocuk bakıcısı
beşibirarada : beşibirlik
beyazımtırak : beyazımsı
bilinçsizlik : şuursuzluk, nesne
bilinmeyerek : yanlışlıkla
billûrlaşmak : kristalleşmek, tebellür etmek
birikimcilik : tasarrufçuluk
birincivasıf : birleşikgillerden
birleşenleri : bayırlık
birleştirici : bakan, teriş, yumutgan
birleştirmek : birdemlemek, çitmek, terkip etmek, tevhit etmek
bitkinleşmek : haşatı çıkmak, turşu olmak, turşuya dönmek, tükenmek

Bazı B ile başlayan 12 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


bayraklaşmak :

TDK:
nsz Bayrak değeri kazanmak
"Bayraklaşan isimler."

bilmezlenmek :
TDK:
-i Bilmiyor gibi görünmek, bilmezlikten gelmek, tecahül etmek
"Meseleyi bilmezlenmek."

bülbülleşmek :
TDK:
nsz Bülbül gibi ötmek veya şakımak

B ile başlayan 12 harfli İlçe isimleri

Büyükçekmece (İstanbul)
Bahçelievler (İstanbul)

Kelime Bulma Motoru