AZ ile başlayan kelimeler

Başında AZ harfleri bulunan 117 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Azerbaycanca, Azerbaycanlı

11 Harfli Kelimeler

Azgınlaşmak, Azledilmesi, Azmanlaşmak, Azmettirmek

10 Harfli Kelimeler

Azaltılmış, Azaltmalar, Azarlanmak, Azarlatmak, Azdırılmak, Azerbaycan, Azerbeycan, Azerperest, Azgınlaşma, Azıştırmak, Azimkarane, Azledilmek, Azledilmiş, Azlolunmak, Azmanlaşma, Azmettirme, Azotlanmış, Azotometre

9 Harfli Kelimeler

Azakeğiri, Azarlamak, Azarlanma, Azarlatma, Azarlıyan, Azdırılma, Azımsamak, Azıştırma, Azledilme, Azlolunma, Azotlamak, Azotölçer

8 Harfli Kelimeler

Azadelik, Azaltmak, Azametli, Azarlama, Azdırıcı, Azdırmak, Azeotrop, Azgınlık, Azımsama, Azletmek, Azmetmek, Azotlama, Azrlayan

7 Harfli Kelimeler

Azalmak, Azaltan, Azaltma, Azatlık, Azatsız, Azdıran, Azdırma, Azıklık, Azınlık, Azışmak, Azıtmak, Aziziye, Azizlik, Azletme, Azmeden, Azmetme, Aznavur

6 Harfli Kelimeler

Azalan, Azalma, Azamet, Azatlı, Azazil, Azelya, Azıcık, Azıklı, Azışma, Azıtma, Azimet, Azimli, Azonal, Azotlu, Azrail

5 Harfli Kelimeler

Azade, Azami, Azboy, Azgın, Azılı, Azize, Azlık, Azmak, Azman, Azmış, Aznif, Azoik, Azrak, Azvay

4 Harfli Kelimeler

Azab, Azam, Azan, Azap, Azar, Azat, Azca, Azel, Azık, Azil, Azim, Azit, Aziz, Azma, Azmi, Azol, Azot, Azra, Azuk

3 Harfli Kelimeler

Aze, Azı

2 Harfli Kelimeler

Az

Bazı AZ ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


azab : helak
azalan : mütenakıs
azaltılmış : inhibe
azaltmalar : tenkisat
azamet : gurur, görkem, heybet, debdebe, çalım, onur, gösteriş, saltanat, şatafat, ululuk, büyüklük, kurum, tekebbür, zülcelâl
azarlamak : paylamak, abdestini vermek, ağız açmak, alabanda vermek, çıkışmak, darılmak, ders vermek, gagalamak, görünmek, haşlamak, itap etmek, kalafata çekmek, sapartayı vermek, söylenmek, takaza etmek, tekdir etmek, terslemek, zılgıt çekmek, zılgıt vermek
azarlanmak : paylanmak, azar işitmek, gagalanmak, laf işitmek, payını almak, sapartayı yemek
azarlıyan : muâtib
azâzîl : şeytan
azdıran : muharriş
azdırılma : taharrüş
azdırılmak : taharrüş etmek
azdırmak : şımartmak, fitil vermek

Bazı AZ ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


azalmak :

TDK:
1. nsz Az denecek bir miktara inmek
"Bakımsızlıklarla göçüp gitmiş bir cihan / Mevsimler soğumuş, sular azalmış" - F. H. Dağlarca
2. Eskisinden az bir duruma gelmek
3. Etkisini yitirmek, hafiflemek
"Sancısı azaldı."

azarlama :
TDK:
isim Azarlamak işi, paylama
"Büyük abla, kapının yanındaki iskemlenin üstünden fesimi aldığımı görünce çığlık çığlığa beni azarlamaya başladı." - R. N. Güntekin

Azerbaycanlı :
TDK:
özel, isim Azerbaycan halkından veya bu halkın soyundan olan kimse

AZ ile başlayan İlçe isimleri

Aziziye (Erzurum)
Azdavay (Kastamonu)

AZ ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Az Mantıklı Konuş - Yazar: Aylem Güngördü
Kıyamet Az Sonra - Yazar: Charlie Human
Az Gittik Uz Gittik - Yazar: Pertev Naili...
Az Daha Güzeldik - Yazar: Mihrap Aydın
Az Daha Çoktur - Yazar: Fatih Genel
Az Daha Güzeldik - Yazar: Mihrap Aydın
En Az Üç Diyorlar Ama... - Yazar: Berrak Budunç...

AZ ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


ALİ İMRAN - 35: İmrân'ın karısı şöyle demişti: «Rabbim! Karnımdakini azatlı bir kul olarak sırf sana adadım. Adağımı kabul buyur. Şüphesiz (niyazımı) hakkıyla işiten ve (niyetimi) bilen sensin. ».

Kelime Bulma Motoru