AY ile başlayan A ile biten kelimeler

Başında AY harfleri bulunan ve A ile biten 60 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Ayazlandırılma, Ayrıntılarıyla

12 Harfli Kelimeler

Ayakkabıcıya, Ayaklandırma, Ayazlandırma, Aydınlatılma

11 Harfli Kelimeler

Aykırılaşma

10 Harfli Kelimeler

Aydınlanma, Aydınlatma, Ayırımlama, Aykırılama, Ayranlaşma, Ayrımlaşma, Ayrıştırma

9 Harfli Kelimeler

Ayaklanma, Ayarlanma, Ayarlatma, Ayartılma, Ayazlanma, Ayazlatma, Ayıklanma, Ayıklatma, Ayıplanma, Ayırtsama, Ayrılanma, Ayrılaşma, Ayrılışma, Ayrımlama, Ayrımsama

8 Harfli Kelimeler

Ayaklama, Ayarlama, Ayazlama, Ayıklama, Ayıplama, Aynısefa, Ayvadana

7 Harfli Kelimeler

Ayartma, Ayıltma, Ayırtma, Aylanma, Aynıyla, Ayrıkça, Ayrılma, Ayrışma, Aytışma

6 Harfli Kelimeler

Ayakta, Ayazma, Aybala, Ayılma, Ayınga, Ayırma, Aylama, Ayrıca

5 Harfli Kelimeler

Ayata

4 Harfli Kelimeler

Ayça, Ayla, Ayma, Ayna, Ayva

3 Harfli Kelimeler

Aya

Bazı AY ile başlayan A ile biten kelimelerin eş anlamlıları


ayakkabıcıya : ölçü vermek
ayakta : telâşlı, heyecanlı, gondol, hazır ol
ayarlama : kalibraj, tanzim
ayartma : iğfal
ayata : şamanist
aybala : parlak
ayça : hilâl, alem, yeni ay
aydınlanma : tenevvür, ışıma, tavazzuh
aydınlatma : belediye, ışıklandırma, konjektür, şehremaneti, takım, tavzih, tenvir, tenvirat
ayıklama : ıstıfa, taraklama, tasfiye
ayıklanma : ıstıfa
ayınga : tütün
ayıplama : takbih, kınama, melâmet, mezam, muaheze, tayip
ayırtma : otel, gazino, tren, rezervasyon
ayırtsama : tefrik
ayla : hale, ağıl, ay evi, ayevi
ayna : yolunda, durum, şey, gözgü, mecla, mirat

Bazı AY ile başlayan A ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


aya :

TDK:
1. isim Elin parmak dipleriyle bilek arasındaki iç bölümü, avuç içi
2. Ayak tabanı
3. bitki bilimi Yaprakların düz ve parlak bölümü

aytışma :
TDK:
isim Aytışmak işi

AY ile başlayan A ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Ayna Çarpması - Yazar: Murat Özyaşar
Bin Gölge Bir Ayna - Yazar: Arzu Gençosman
Unutkan Ayna - Yazar: Gürsel Korat
Kaçan Ayna - Yazar: Giovanni Papini
Döner Ayna - Yazar: Halide Edib Adıvar
Ve Ayna Kırıldı - Yazar: Agatha Christie
M.A.T-Münasebetsiz Ayıklama Teşkilatı - Yazar: Ferhat Ünlü
Bir Elma İki Ayna - Yazar: Taşkın Tuna
Ayna Paramparça - Yazar: Cüneyt Ülsever

Kelime Bulma Motoru