AY ile başlayan A ile biten kelimeler

Başında AY harfleri bulunan ve A ile biten 60 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Ayazlandırılma, Ayrıntılarıyla

12 Harfli Kelimeler

Ayakkabıcıya, Ayaklandırma, Ayazlandırma, Aydınlatılma

11 Harfli Kelimeler

Aykırılaşma

10 Harfli Kelimeler

Aydınlanma, Aydınlatma, Ayırımlama, Aykırılama, Ayranlaşma, Ayrımlaşma, Ayrıştırma

9 Harfli Kelimeler

Ayaklanma, Ayarlanma, Ayarlatma, Ayartılma, Ayazlanma, Ayazlatma, Ayıklanma, Ayıklatma, Ayıplanma, Ayırtsama, Ayrılanma, Ayrılaşma, Ayrılışma, Ayrımlama, Ayrımsama

8 Harfli Kelimeler

Ayaklama, Ayarlama, Ayazlama, Ayıklama, Ayıplama, Aynısefa, Ayvadana

7 Harfli Kelimeler

Ayartma, Ayıltma, Ayırtma, Aylanma, Aynıyla, Ayrıkça, Ayrılma, Ayrışma, Aytışma

6 Harfli Kelimeler

Ayakta, Ayazma, Aybala, Ayılma, Ayınga, Ayırma, Aylama, Ayrıca

5 Harfli Kelimeler

Ayata

4 Harfli Kelimeler

Ayça, Ayla, Ayma, Ayna, Ayva

3 Harfli Kelimeler

Aya

Bazı AY ile başlayan A ile biten kelimelerin eş anlamlıları


aya : ayak tabanı
ayakkabıcıya : ölçü vermek
ayaklanma : başkaldırı, isyan, kıyam, başkaldırma, ihtilal, indifa, kalkışma
ayakta : telâşlı, heyecanlı, gondol, hazır ol
ayarlama : kalibraj, tanzim
ayartma : iğfal
ayata : şamanist
aybala : parlak
ayça : hilâl, alem, yeni ay
aydınlanma : tenevvür, ışıma, tavazzuh
ayıklama : ıstıfa, taraklama, tasfiye
ayınga : tütün
ayıplama : takbih, kınama, melâmet, mezam, muaheze, tayip
ayırma : bölme, düşünme, fek, hasır, nifak, şerh, tahsis, tecrit, tefrik
ayırtsama : tefrik
ayla : hale, ağıl, ay evi, ayevi
aynısefa : bileşikgillerden, birleşikgillerden

Bazı AY ile başlayan A ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


ayırtma :

TDK:
1. isim Ayırtmak işi
2. Otel, gazino, lokanta vb. yerlerle uçak, tren, otobüs gibi taşıtlarda yer ayırma işi, rezervasyon

aylama :
TDK:
isim Aylamak işi

ayma :
TDK:
isim Aymak işi

Kelime Bulma Motoru