AY ile başlayan 7 harfli kelimeler

Başında AY harfleri bulunan 7 harfli 63 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

7 Harfli Kelimeler

Ayakçak, Ayakçın, Ayaklık, Ayaksız, Ayaktan, Ayaktaş, Ayakucu, Ayandon, Ayarlık, Ayarsız, Ayartan, Ayartık, Ayartma, Ayazlık, Aybakım, Aybandı, Aydemir, Aydolun, Ayıklık, Ayıkmak, Ayılmak, Ayıltma, Ayıntap, Ayıpsız, Ayırbaş, Ayırıcı, Ayırmaç, Ayırmak, Ayırtaç, Ayırtım, Ayırtma, Aylakçı, Aylamak, Aylanma, Aylıkçı, Aylıklı, Aynalık, Aynasız, Aynılık, Aynıyla, Ayniyat, Ayniyet, Ayrancı, Ayrıkça, Ayrıklı, Ayrıksı, Ayrılık, Ayrılım, Ayrılış, Ayrılma, Ayrımlı, Ayrıntı, Ayrışan, Ayrışık, Ayrışım, Ayrışma, Aysberg, Aysberk, Aysfild, Aytışan, Aytışma, Aytolun, Ayvalık

Bazı AY ile başlayan 7 harfli kelimelerin eş anlamlıları


ayakçak : merdiven, çocukların, ayaklık
ayaklık : pedal, ayakçak, taban, kaide
ayaktaş : omuzdaş, arkadaş, hempa
ayarlık : basınç, çap, akım, gauge
ayarsız : düzensiz
ayartan : ayartıcı, müşevvik
ayartık : induit
ayartma : iğfal
ayazlık : teras, tahtaboş, balkon, taraça
aybakım : bakmaktan, bakış
aybandı : banmak
aydolun : dolunay, mehtap
ayıkmak : ayılmak, uyanmak
ayılmak : sarhoşluk, aklı başına gelmek, aklıbaşına gelmek, ayıkmak, aymak, gözlerini açmak, kendine gelmek
ayıpsız : ayıbı
ayırbaş : mübadele
ayırıcı : separatör, dalkıran
ayırmaç : farika, logo
ayırmak : bölmek, koparmak, saklamak, seçmek, açmak, adamak, cüda etmek

Bazı AY ile başlayan 7 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


aynasız :

TDK:
1. sıfat Aynası olmayan
2. Hoşa gitmeyen, kötü, yakışıksız, çirkin, ters, biçimsiz
"Amma da aynasız bir yermiş burası, beni hiç açmadı."
3. isim Polis

ayrıntı :
TDK:
1. isim Bir bütünün önemce ikinci derecede olan ögelerinden her biri, teferruat, tafsilat, detay
"En küçük bir ayrıntıyı bile atlamayacaksın." - A. Ümit
2. Edebiyat veya sanat eserlerinde bir bütünün ögelerinden her biri, teferruat, tafsilat
3. tiyatro Bir tiyatro eserinde ana düşünceye yardımcı olan kelime, cümle veya eşya

ayrışım :
TDK:
1. isim Ayrışma işi
2. Farklılık
"Toplumsal sınıf ayrışımı ve soyluluk pek az oyunda ele alınmıştır." - M. And

AY ile başlayan 7 harfli İlçe isimleri

Ayvalık (Balıkesir)
Aybastı (Ordu)
Ayancık (Sinop)
Ayrancı (Karaman)

AY ile başlayan 7 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Aynıyla İnsan - Yazar: Adnan Acar

Kelime Bulma Motoru