AY ile başlayan 7 harfli kelimeler

Başında AY harfleri bulunan 7 harfli 63 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

7 Harfli Kelimeler

Ayakçak, Ayakçın, Ayaklık, Ayaksız, Ayaktan, Ayaktaş, Ayakucu, Ayandon, Ayarlık, Ayarsız, Ayartan, Ayartık, Ayartma, Ayazlık, Aybakım, Aybandı, Aydemir, Aydolun, Ayıklık, Ayıkmak, Ayılmak, Ayıltma, Ayıntap, Ayıpsız, Ayırbaş, Ayırıcı, Ayırmaç, Ayırmak, Ayırtaç, Ayırtım, Ayırtma, Aylakçı, Aylamak, Aylanma, Aylıkçı, Aylıklı, Aynalık, Aynasız, Aynılık, Aynıyla, Ayniyat, Ayniyet, Ayrancı, Ayrıkça, Ayrıklı, Ayrıksı, Ayrılık, Ayrılım, Ayrılış, Ayrılma, Ayrımlı, Ayrıntı, Ayrışan, Ayrışık, Ayrışım, Ayrışma, Aysberg, Aysberk, Aysfild, Aytışan, Aytışma, Aytolun, Ayvalık

Bazı AY ile başlayan 7 harfli kelimelerin eş anlamlıları


ayakçak : merdiven, çocukların, ayaklık
ayaksız : cefni, yılan
ayaktaş : omuzdaş, arkadaş, hempa
ayarsız : düzensiz
ayartık : induit
ayartma : iğfal
ayazlık : teras, tahtaboş, balkon, taraça
aybakım : bakmaktan, bakış
aybandı : banmak
aydolun : dolunay, mehtap
ayılmak : sarhoşluk, aklı başına gelmek, aklıbaşına gelmek, ayıkmak, aymak, gözlerini açmak, kendine gelmek
ayıntap : mehtap
ayıpsız : ayıbı
ayırbaş : mübadele
ayırıcı : separatör, dalkıran
ayırmak : bölmek, koparmak, saklamak, seçmek, açmak, adamak, cüda etmek, fasletmek, ifraz, istisna etmek, kesmek, koymak, nez'etmek, öğürtlemek, sökmek, tahsis etmek, tecrit etmek, tefrik etmek

Bazı AY ile başlayan 7 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


aynıyla :

TDK:
zarf Aynen
"Dimağlar da aynıyla hazım cihazı gibi kendisine verilen yemeğin ihtiyaca müsait olan kısmını alır, diğerini tart ve ihraç eder." - H. S. Tanrıöver

ayrışma :
TDK:
1. isim Ayrışmak işi
2. kimya Moleküllerin, türlü etkenlerle geçici olarak daha yalın atom ve moleküllere bölünmesi, inhilal

ayvalık :
TDK:
1. isim Ayva ağaçlarının çok bulunduğu yer
"Merkeplere atladılar, şeftali bahçelerinden geçtikten sonra tımar görmemiş sık, gür bir ayvalığa daldılar." - R. H. Karay

AY ile başlayan 7 harfli İlçe isimleri

Ayvalık (Balıkesir)
Aybastı (Ordu)
Ayancık (Sinop)
Ayrancı (Karaman)

AY ile başlayan 7 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Ayrılık Sevdaya Dahil - Yazar: Attilâ İlhan
Başka - Ayrılık Ayrı, Aşk Bitişik Yazılır - Yazar: Kahraman Tazeoğlu
Bu Ayrılık Da Benden Olsun - Yazar: Uğur Gökbulut
Aslında Ayrılık da Yoktur - Yazar: Seda Diker
Ayrılık Yolcusu Kalmasın - Yazar: Aykut Cansız
Ayrılık Çeşmesi - Yazar: Kutsi Erguner
Falan Filan Büyük Aşk Ayrılık İhanet Seks - Yazar: Oben Budak
Fransız Kal Ayvalık - Yazar: Mustafa Sağlamer

AY ile başlayan 7 harfli kelimelerin geçtiği Ayetler


TEVBE - 107: (Münafıklar arasında) bir de (müminlere) zarar vermek, (hakkı) inkâr etmek, müminlerin arasına ayrılık sokmak ve daha önce Allah ve Resûlüne karşı savaşmış olan adamı beklemek için bir mescid kuranlar ve: (Bununla) iyilikten başka birşey istemedik, diye mutlaka yemin edecek olanlar da vardır. Halbuki Allah onların kesinlikle yalancı olduklarına şahitlik eder.
HAC - 53: (Allah, şeytanın böyle yapmasına müsaade eder ki) kalplerinde hastalık olanlar ve kalpleri katılaşanlar için, şeytanın kattığı şeyi bir deneme (vesilesi) yapsın. Zalimler, gerçekten (haktan) oldukça uzak bir ayrılık içindedirler.
TA HA - 94: (Harun:) Ey annemin oğlu! dedi, saçımı sakalımı, yolma! Ben, senin: «İsrailoğullarının arasına ayrılık düşürdün; sözümü tutmadın!» demenden korktum.

Kelime Bulma Motoru