AV ile başlayan kelimeler

Başında AV harfleri bulunan 97 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Avrupalılaşmak, Avşarlandırmak

13 Harfli Kelimeler

Avrupalılaşma

12 Harfli Kelimeler

Avustralyalı

11 Harfli Kelimeler

Avantacılık, Avantüriyer, Avareleşmek, Avrupalılık, Avşarlanmak, Avuçlayarak, Avusturyalı

10 Harfli Kelimeler

Avantajsız, Avareleşme, Avşarlamak, Avundurmak, Avurtlamak, Avustralya

9 Harfli Kelimeler

Avadanlık, Avanaklık, Avantadan, Avantajlı, Avuçlamak, Avukatlık, Avundurma, Avurtlama, Avusturya, Avutulmak

8 Harfli Kelimeler

Avadancı, Avanakça, Avangard, Avangart, Avantacı, Avarelik, Avlanmak, Avlatmak, Avlayıcı, Avrupalı, Avuçlama, Avutulma

7 Harfli Kelimeler

Avantaj, Avantür, Avcılık, Avlamak, Avlanma, Avlatma, Avokado, Avunmak, Avunmuş, Avurtlu, Avutmak, Avutucu

6 Harfli Kelimeler

Avanak, Avanta, Avarca, Avarız, Avarya, Avdeti, Averaj, Avınça, Avıngu, Avisto, Avlama, Avrupa, Avukat, Avunan, Avunma, Avuntu, Avutan, Avutma

5 Harfli Kelimeler

Avane, Avans, Avara, Avare, Avcıl, Avdet, Avene, Avgın, Avınç, Avize, Avlak, Avrat, Avret, Avsun, Avşar, Avuçu, Avunç, Avurt

4 Harfli Kelimeler

Aval, Avam, Avan, Avar, Avaz, Avcı, Avlu, Avro, Avuç

2 Harfli Kelimeler

Av

Bazı AV ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


avanak : aptal, bön, angaz, enayi
avantajsız : yararsız
avar : gösteriş, heybetlilik, dirençli, dayanıklı, abar
avara : kötü, işsiz, başıboş, bozuk
avare : işsiz, aylak, başıboş, başıboşluk, alabarda, boş gezenin boş kalfası, evsiz barksız, kaldırım mühendisi, nabekâr, serseri serseri
avarelik : işsizlik, başıboşluk, aylaklık, aylakçılık
avaz : nara, çığlık
avdet : dönüş, maad
avene : yardakçı, yardakçılar
avınç : avuntu, teselli
avınça : avunç
avlamak : tuzağa düşürmek, tutmak
avlanma : istihsal yerleri
avlanmak : sayd
avokado : amerika armudu
avrat : kadın, karı, eş, zenne, hatun
avro : ekü
avrupalılaşma : avrupalılaşmak
avrupalılaşmak : avrupalılaşma

Bazı AV ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


avantür :

TDK:
isim Macera

avaz :
TDK:
isim Yüksek ses, nara, avaze
"Sinemi deler avazın / Turnam senin sunam senin" - Âşık Veysel

avcı :
TDK:
1. isim Avı kendine iş edinen kimse
"Avcılar evsinler yapmışlardı ağaçlıkların arasında." - A. Kutlu
2. sıfat Başka hayvanları yakalamakta usta olan (hayvan)
"Avcı kuş. Avcı kedi."
3. Bir şeyi büyük bir istekle izleyen ve bulup ortaya çıkaran, tanıtan kimse
"Yıldız avcısı."

AV ile başlayan İlçe isimleri

Avcılar (İstanbul)
Avanos (Nevşehir)

AV ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Av Mevsimi - Yazar: Mason Cross
Avokado Bahçesi - Yazar: Robert Hellenga
Av - Gece Evi Serisi 5. Kitap - Yazar: Kristin Cast
Av Bakışı - Yazar: John Sandford
Av Kuralları - Yazar: John Sandford
Ermeni Av Hikayeleri - Yazar: Vahtang Ananyan
Siyah Avuntu - Yazar: Neval Savak

Kelime Bulma Motoru