ANA ile başlayan kelimeler

Başında ANA harfleri bulunan 93 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Anarşistleşmek

13 Harfli Kelimeler

Anarşistleşme

12 Harfli Kelimeler

Anahtarcılık, Analaştırmak

11 Harfli Kelimeler

Anaerkillik, Anaforculuk, Anaforlamak, Analaştırma, Anamalcılık, Anarşistlik, Anasoyculuk

10 Harfli Kelimeler

Anabolizma, Anaçlaşmak, Anaforlama, Anahtarlık, Anakaralar, Anakronizm, Analıkızlı, Ananecilik, Anastrophe

9 Harfli Kelimeler

Anaçlaşma, Anadolulu, Anaerobik, Anafordan, Anagramme, Anahtarcı, Anakronik, Analjezik, Anasızlık, Anatomici, Anatomist, Anayasacı

8 Harfli Kelimeler

Anabölüm, Anaerkil, Anaforcu, Anaforlu, Anakonda, Analitik, Analizci, Analizör, Analjezi, Analojik, Anamalcı, Anamnezi, Anaokulu, Anarşist, Anarşizm, Anasıdır, Anasoycu, Anatomik, Anavaşya, Anayasal

7 Harfli Kelimeler

Anababa, Anaçlık, Anadolu, Anaerki, Anagram, Anahtar, Analist, Analoji, Anamnez, Ananevi, Anapara, Anarşik, Anartri, Anatomi, Anayasa

6 Harfli Kelimeler

Anacık, Anacıl, Anadut, Anafor, Anagay, Analık, Analiz, Analog, Anamal, Ananas, Ananet, Anarşi, Anasıl, Anasır, Anasız, Anason, Anasoy, Anayol

5 Harfli Kelimeler

Anaca, Analı, Anane, Anaya

4 Harfli Kelimeler

Anaç, Anam, Anat

3 Harfli Kelimeler

Ana

Bazı ANA ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


ana : anne, velinimet, temel, asıl, esas, valide, birincil, erzik, kılcal kök, mader, ölürse yer beğensin, kalırsa el beğensin
anababa : ebeveyn, anne baba
anabolizma : özümleme
anaerki : maderşahîlik
anaerkil : maderşahî, matriarkal
anaforlu : akıntılı, cereyanlı
anagram : evirmece
anakronizm : nesne, adet, uygulama, kişi, çağaşım
analık : üvey ana, üvey anne
analıkızlı : yuvalama, salça, tuz, su
analist : tahlil, çözümleyici, sistem analisti
analjezi : acı yitimi, ağrı kesimi
analjezik : ağrıkesici, ağrıkesen
anamalcılık : kapitalizm
anamnezi : anamnez
ananecilik : gelenekçilik
ananet : puluçluk
anaokulu : ana mektebi, beslenme odası, beslenme saati
anapara : fon, kapital, sermaye
anarşi : kargaşa, hiyerarşi

Bazı ANA ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


anaçlaşma :

TDK:
isim Anaçlaşmak durumu

anamalcı :
TDK:
1. isim, ekonomi Üretim araçlarını özel mülkiyetinde bulunduran kimse, anamal sahibi, sermayedar, sermayeci, kapitalist
2. Anamalcılık düzenini benimsemiş kimse, kapitalist

anarşik :
TDK:
sıfat Kargaşalı
"Anarşik olaylar."

ANA ile başlayan İlçe isimleri

Anamur (Mersin)

Kelime Bulma Motoru