ANA ile başlayan kelimeler

Başında ANA harfleri bulunan 93 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Anarşistleşmek

13 Harfli Kelimeler

Anarşistleşme

12 Harfli Kelimeler

Anahtarcılık, Analaştırmak

11 Harfli Kelimeler

Anaerkillik, Anaforculuk, Anaforlamak, Analaştırma, Anamalcılık, Anarşistlik, Anasoyculuk

10 Harfli Kelimeler

Anabolizma, Anaçlaşmak, Anaforlama, Anahtarlık, Anakaralar, Anakronizm, Analıkızlı, Ananecilik, Anastrophe

9 Harfli Kelimeler

Anaçlaşma, Anadolulu, Anaerobik, Anafordan, Anagramme, Anahtarcı, Anakronik, Analjezik, Anasızlık, Anatomici, Anatomist, Anayasacı

8 Harfli Kelimeler

Anabölüm, Anaerkil, Anaforcu, Anaforlu, Anakonda, Analitik, Analizci, Analizör, Analjezi, Analojik, Anamalcı, Anamnezi, Anaokulu, Anarşist, Anarşizm, Anasıdır, Anasoycu, Anatomik, Anavaşya, Anayasal

7 Harfli Kelimeler

Anababa, Anaçlık, Anadolu, Anaerki, Anagram, Anahtar, Analist, Analoji, Anamnez, Ananevi, Anapara, Anarşik, Anartri, Anatomi, Anayasa

6 Harfli Kelimeler

Anacık, Anacıl, Anadut, Anafor, Anagay, Analık, Analiz, Analog, Anamal, Ananas, Ananet, Anarşi, Anasıl, Anasır, Anasız, Anason, Anasoy, Anayol

5 Harfli Kelimeler

Anaca, Analı, Anane, Anaya

4 Harfli Kelimeler

Anaç, Anam, Anat

3 Harfli Kelimeler

Ana

Bazı ANA ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


anababa : ebeveyn, anne baba
anabölüm : fasıl
anacık : sevimli
anaç : kurnaz, deneyli, bilgili, iri, kart
anaerkil : maderşahî, matriarkal
anaerobik : yetişebilen
anagay : anaya
anagram : evirmece
anakaralar : kıtaat
anakronik : eskimiş, çağaşımsal
anakronizm : nesne, adet, uygulama, kişi, çağaşım
analı : analı kuzu kınalı kuzu
analık : üvey ana, üvey anne
analıkızlı : yuvalama, salça, tuz, su
analitik : çözümlemeli, çözümsel
analjezik : ağrıkesici, ağrıkesen
analog : benzer, eş
anamalcı : sermayedar, kapitalist, sermayeci
anamalcılık : kapitalizm
anamnez : hastanın, anamnezi
anamnezi : anamnez
anane : adetler, gelenekler, töre, örf
ananecilik : gelenekçilik
ananevi : geleneksel
anaokulu : ana mektebi, beslenme odası

Bazı ANA ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


ananas :

TDK:
1. isim, bitki bilimi Ananasgillerden, sıcak ülkelerde yetişen bir ağaç (Ananas sativus)
2. Bu ağacın çam kozalağına benzeyen, iri, güzel kokulu, lezzetli meyvesi
"Elinde bir kutu ananas konservesi vardı."

anasız :
TDK:
1. sıfat Anası olmayan
"Anasız kız, han soyu olsa öksüzdür gene / Kapandım bak, senin de ölmeden cenazene" - F. N. Çamlıbel
2. zarf Anası olmadan

ANA ile başlayan İlçe isimleri

Anamur (Mersin)

ANA ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Toprak Ana - Yazar: Cengiz Aytmatov
Devlet Ana - Yazar: Kemal Tahir
Toprak Ana - Yazar: Cengiz Aytmatov
Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri 1860-1923 - Yazar: Kenan Akyüz
Ana - 100 Ölümsüz Eser - Yazar: Maksim Gorki
Türk Destanlarının Ana Unsurları - Yazar: Hamide Demirel
Rüyalarda: Ana ve Küçük Alimcan - Yazar: Cengiz Dağcı
Bir Ana Heykeli - Yazar: Özdemir İnce

Kelime Bulma Motoru