ANA ile başlayan kelimeler

Başında ANA harfleri bulunan 93 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Anarşistleşmek

13 Harfli Kelimeler

Anarşistleşme

12 Harfli Kelimeler

Anahtarcılık, Analaştırmak

11 Harfli Kelimeler

Anaerkillik, Anaforculuk, Anaforlamak, Analaştırma, Anamalcılık, Anarşistlik, Anasoyculuk

10 Harfli Kelimeler

Anabolizma, Anaçlaşmak, Anaforlama, Anahtarlık, Anakaralar, Anakronizm, Analıkızlı, Ananecilik, Anastrophe

9 Harfli Kelimeler

Anaçlaşma, Anadolulu, Anaerobik, Anafordan, Anagramme, Anahtarcı, Anakronik, Analjezik, Anasızlık, Anatomici, Anatomist, Anayasacı

8 Harfli Kelimeler

Anabölüm, Anaerkil, Anaforcu, Anaforlu, Anakonda, Analitik, Analizci, Analizör, Analjezi, Analojik, Anamalcı, Anamnezi, Anaokulu, Anarşist, Anarşizm, Anasıdır, Anasoycu, Anatomik, Anavaşya, Anayasal

7 Harfli Kelimeler

Anababa, Anaçlık, Anadolu, Anaerki, Anagram, Anahtar, Analist, Analoji, Anamnez, Ananevi, Anapara, Anarşik, Anartri, Anatomi, Anayasa

6 Harfli Kelimeler

Anacık, Anacıl, Anadut, Anafor, Anagay, Analık, Analiz, Analog, Anamal, Ananas, Ananet, Anarşi, Anasıl, Anasır, Anasız, Anason, Anasoy, Anayol

5 Harfli Kelimeler

Anaca, Analı, Anane, Anaya

4 Harfli Kelimeler

Anaç, Anam, Anat

3 Harfli Kelimeler

Ana

Bazı ANA ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


ana : anne, velinimet, temel, asıl, esas, valide, birincil, erzik, kılcal kök, mader, ölürse yer beğensin, kalırsa el beğensin
anababa : ebeveyn, anne baba
anaç : kurnaz, deneyli, bilgili, iri, kart
anadolu : küçük asya, ön asya, rum
anadut : dört, beş, dirgen, yaba
anaerobik : yetişebilen
anafor : eğrim, çevri, burgaç, girdap, karmakarışık, sinirli, çevrim
anagay : anaya
anagram : evirmece
anagramme : harfteş
anahtarcı : kapı, açkıcı, çilingir
anakaralar : kıtaat
anakronizm : nesne, adet, uygulama, kişi, çağaşım
analı : analı kuzu kınalı kuzu
analık : üvey ana, üvey anne
analist : tahlil, çözümleyici

Bazı ANA ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


anacık :

TDK:
isim Annelere sevgiyle yaklaşıldığını belirten bir söz
"Ama işin aslını öğrenince güldü, okşadı anacığının buruşuk yanaklarını." - N. Hikmet

anahtarcı :
TDK:
1. isim Anahtar yapan, satan veya onaran kimse, açkıcı
2. Kilitli kapıları açan kimse, çilingir
3. Kapı, kasa vb. yerlere anahtar uydurarak hırsızlık yapan kimse

anasız :
TDK:
1. sıfat Anası olmayan
"Anasız kız, han soyu olsa öksüzdür gene / Kapandım bak, senin de ölmeden cenazene" - F. N. Çamlıbel
2. zarf Anası olmadan

ANA ile başlayan İlçe isimleri

Anamur (Mersin)

ANA ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Üç Anadolu Efsanesi - Yazar: Yaşar Kemal
Anadolu Efsaneleri - Yazar: Halikarnas...
Anadolu Tanrıları - Yazar: Halikarnas...
Aldı Sözü Anadolu - Yazar: Mehmet Önder
Karacaoğlan - Anadolu Aşıkları-ı - Yazar: Ahmet Şükrü Esen
Merhaba Anadolu - Yazar: Halikarnas...
Türk Edebiyatındaki Anadolu - Yazar: Demirtaş Ceyhun
Anadolu Ağızlarında İsim Çekim (Hal) Ekleri - Yazar: Ahmet Buran
Yeraltında Bir Anadolu - Yazar: Mahmut Makal

Kelime Bulma Motoru