ANA ile başlayan kelimeler

Başında ANA harfleri bulunan 93 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Anarşistleşmek

13 Harfli Kelimeler

Anarşistleşme

12 Harfli Kelimeler

Anahtarcılık, Analaştırmak

11 Harfli Kelimeler

Anaerkillik, Anaforculuk, Anaforlamak, Analaştırma, Anamalcılık, Anarşistlik, Anasoyculuk

10 Harfli Kelimeler

Anabolizma, Anaçlaşmak, Anaforlama, Anahtarlık, Anakaralar, Anakronizm, Analıkızlı, Ananecilik, Anastrophe

9 Harfli Kelimeler

Anaçlaşma, Anadolulu, Anaerobik, Anafordan, Anagramme, Anahtarcı, Anakronik, Analjezik, Anasızlık, Anatomici, Anatomist, Anayasacı

8 Harfli Kelimeler

Anabölüm, Anaerkil, Anaforcu, Anaforlu, Anakonda, Analitik, Analizci, Analizör, Analjezi, Analojik, Anamalcı, Anamnezi, Anaokulu, Anarşist, Anarşizm, Anasıdır, Anasoycu, Anatomik, Anavaşya, Anayasal

7 Harfli Kelimeler

Anababa, Anaçlık, Anadolu, Anaerki, Anagram, Anahtar, Analist, Analoji, Anamnez, Ananevi, Anapara, Anarşik, Anartri, Anatomi, Anayasa

6 Harfli Kelimeler

Anacık, Anacıl, Anadut, Anafor, Anagay, Analık, Analiz, Analog, Anamal, Ananas, Ananet, Anarşi, Anasıl, Anasır, Anasız, Anason, Anasoy, Anayol

5 Harfli Kelimeler

Anaca, Analı, Anane, Anaya

4 Harfli Kelimeler

Anaç, Anam, Anat

3 Harfli Kelimeler

Ana

Bazı ANA ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


ana : anne, velinimet, temel, asıl, esas, valide, birincil, erzik, kılcal kök, mader, ölürse yer beğensin, kalırsa el beğensin
anababa : ebeveyn, anne baba
anabölüm : fasıl
anadolu : küçük asya, ön asya, rum
anadut : dört, beş, dirgen, yaba
anafor : eğrim, çevri, burgaç, girdap, karmakarışık, sinirli, çevrim
anaforlu : akıntılı, cereyanlı
anagram : evirmece
anagramme : harfteş
anahtarcı : kapı, açkıcı, çilingir
anakronik : eskimiş, çağaşımsal
anakronizm : nesne, adet, uygulama, kişi, çağaşım
analist : tahlil, çözümleyici, sistem analisti
analitik : çözümlemeli, çözümsel
analizör : çözümleç
analjezik : ağrıkesici, ağrıkesen

Bazı ANA ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


anaerkil :

TDK:
sıfat, toplum bilimi Anaerki temeline dayanan, maderşahi, matriarkal

ananas :
TDK:
1. isim, bitki bilimi Ananasgillerden, sıcak ülkelerde yetişen bir ağaç (Ananas sativus)
2. Bu ağacın çam kozalağına benzeyen, iri, güzel kokulu, lezzetli meyvesi
"Elinde bir kutu ananas konservesi vardı."

anapara :
TDK:
isim, ekonomi İşletilen paranın faiz katılmamış bütünü

ANA ile başlayan İlçe isimleri

Anamur (Mersin)

ANA ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Sırf Anarşi - Yazar: Woody Allen
Sylvia Plath'ın Şairliğinin İntiharı Bağlamında Analiz - Yazar: Nilgün Marmara
Suret Sayı: 6 - Psikokültürel Analiz - Yazar: Kolektif
Grundrisse İçin Analitik Notlar - Yazar: Müfit İşler
Biyografi Analiz Cilt: 2 7 Sayı Takım - Yazar: Kolektif
Suret Sayı: 3 - Psikokültürel Analiz - Yazar: Kolektif
Şiir Analiz - Genç Şairlerin Şiirleri Üzerine - Yazar: Furkan Çirkin
Analiz Penceresi - Yazar: Ahmet Ali Şahin
Suret Sayı: 7 - Psikokültürel Analiz - Yazar: Kolektif

Kelime Bulma Motoru