AF ile başlayan kelimeler

Başında AF harfleri bulunan 101 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Afyonkarahisar

13 Harfli Kelimeler

Afallaştırmak

12 Harfli Kelimeler

Afacanlaşmak, Afallaştırma, Affedersiniz, Aforozlanmak

11 Harfli Kelimeler

Afacanlaşma, Affetmişsin, Affettirmek, Aforozlamak, Afrikalılık, Afsunlanmak, Afyonkeşlik, Afyonlanmak

10 Harfli Kelimeler

Afallaşmak, Afallatmak, Affedilmek, Affedilmiş, Affetmemek, Affettirme, Affettuoso, Affeylemek, Affolunmak, Affolunmuş, Afganistan, Aforozlama, Afsunculuk, Afsunlamak, Afsunlanma, Afyonlamak, Afyonlanma

9 Harfli Kelimeler

Afacanlık, Afallamak, Afallaşma, Afallatma, Affedilme, Affeyleme, Affolunma, Afişçilik, Afişlemek, Afsuncuya, Afsunlama, Afyonlama

8 Harfli Kelimeler

Afallama, Afetzede, Affetmek, Affinity, Afişleme, Afiyetle, Aforizma, Aforozlu, Afrikalı, Afyonkeş

7 Harfli Kelimeler

Aferist, Afetler, Affeden, Affetme, Afganlı, Afişler, Afkurma, Aforizm, Afsiyon, Afsuncu, Afsunlu, Afyonlu

6 Harfli Kelimeler

Afacan, Afakan, Afaroz, Afdaha, Aferin, Afilli, Afişçi, Afiyet, Aforoz, Afrika, Afşarı, Aftafa, Aftaka

5 Harfli Kelimeler

Afazi, Affan, Afgan, Afife, Afili, Afişe, Afoni, Afsun, Afşar, Afşın, Afşin, Aftos, Afyon

4 Harfli Kelimeler

Afak, Afar, Afat, Afet, Afif, Afis, Afiş

3 Harfli Kelimeler

Afi, Aft

2 Harfli Kelimeler

Af

Bazı AF ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


afacanlaşmak : yaramazlaşmak, yaramaz
afakan : hafakan
afallamak : dumur olmak, felfellemek
afdaha : aftafa, aftaka
afet : yıkım, kıran, çapgur, facia, yıkın
affedilme : bağışlanma
affedilmiş : muaf
affetmek : bağışlamak, affeylemek, mağfiret etmek, mazur görmek
affetmemek : bağışlamamak, hoşgörmemek
affeylemek : affetmek
affinity : ilginlik
affolunmuş : mağfur
afgan : afganlı
afganistan : çin, farisi, güney asya, orta asya
afganlı : afgan
afili : gösterişli, çalımlı, afilli
afiş : ası, hile, dalavere, yalan, grafik tasarımcısı, grafik teknisyeni
afişe : duyulmuş
afişler : reklam ressamı
afiyet : sağlık, esenlik
afiyetle : keyifle
aforizm : özdeyiş
afrika : kıt'a
afsiyon : yalan, uyduruk
afsuncu : büyücü, üfürükçü
afsuncuya : ürüng

Bazı AF ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


Afrika :

TDK:
özel, isim Dünya üzerinde yer alan kıtalardan biri

affedilme :
TDK:
isim Bağışlanma

affetmek :
TDK:
1. -i Bağışlamak
"Açgözlülüğü içeride de dışarıda da affetmeyen gözü tok insanlarız." - A. N. Asya
2. Hoşgörü ile karşılamak, mazur görmek
"Beni affedin, gelemeyeceğim."
3. Birinin sorumluluğundaki bir görevden veya işten çıkmasına izin vermek
"Beni bu çalışmadan bir defalık affedin lütfen."

AF ile başlayan İlçe isimleri

Afyonkarahisar Merkez (Afyonkarahisar)
Afşin (Kahramanmaraş)

AF ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Bir Portre Afşar Timuçin - Yazar: Osman Bozkurt
Afşar Ağıtları - Mor Feryatlar - Yazar: Emir Kalkan
Azerbaycan Nadir Afşar Devleti - Yazar: Cahangir...

Kelime Bulma Motoru