ACI ile başlayan kelimeler

Başında ACI harfleri bulunan 62 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Acıçektirmek, Acılaştırmak

11 Harfli Kelimeler

Acımasızlık, Acındıracak

10 Harfli Kelimeler

Acıklanmak, Acıktırmak, Acımasızca, Acındırıcı, Acındırmak, Acınılacak

9 Harfli Kelimeler

Acıduymak, Acıkılmak, Acılanmak, Acılaşmak, Acımazlık, Acımtırak, Acınılmak, Acıvermek

8 Harfli Kelimeler

Acılılık, Acımadan, Acımalık, Acımamak, Acımasız, Acınacak, Acınarak, Acıyarak, Acıyonca

7 Harfli Kelimeler

Acıkara, Acıkmak, Acıkmış, Acınası, Acınmak, Acısını, Acıtmak, Acıyıcı

6 Harfli Kelimeler

Acıdaş, Acıklı, Acılan, Acılar, Acılık, Acımak, Acımaz, Acımığ, Acımıh, Acımık, Acımsı, Acımuk, Acınan, Acırak, Acırga, Acısız, Acıtış, Acıyan, Acıyış

5 Harfli Kelimeler

Acıca, Acılı, Acıma, Acısı, Acıya, Acıyı

4 Harfli Kelimeler

Acık

3 Harfli Kelimeler

Acı

Bazı ACI ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


acıdaş : hemdert, dert ortağı
acıduymak : cız etmek
acık : acı, yas, dert
acıkara : sık
acıklanmak : dertlenmek
acıklı : acındıracak, dokunaklı, koygun, üzücü, yaslı, kederli, dramatik, elîm, feci, hazin, müellim
acıkmış : karnı aç
acılan : münbasıt
acılanmak : acılaşmak, üzülmek
acılar : teessürat
acılaşmak : acılanmak, acımak, zakkumlaşmak
acılı : kederli, acımak, baharlı, ıstıraplı, mükedder, üzüntülü, yanık, yanıklık
acılık : dokunaklılık, kederlilik, yaslılık
acıma : merhamet, âtıfet, hanân, rikkat, vah, yarlıg
acımadan : göz kırpmadan, merhametsizce
acımak : acılaşmak, acılı, batmak, insaf etmek

Bazı ACI ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


acımsı :

TDK:
1. sıfat Acıyı andıran, acıya benzeyen, acı gibi, acımtırak
2. Dokunaklı
"Acımsı bir kitabı daha vardır." - Y. Z. Ortaç

acımasız :
TDK:
1. sıfat Acıma duygusu olmayan, katı yürekli, merhametsiz
"Leylâ Erbil deki acımasız eleştirelliği yalın çizgilerle dışa vurmuştu." - S. İleri
2. zarf Acıma duygusu olmadan, merhametsizce
"Bomboş, acımasız bakan gözler, sert ince dudaklı ağız..." - N. Cumalı

acınılmak :
TDK:
-e Acınma işine konu olmak

ACI ile başlayan İlçe isimleri

Acıpayam (Denizli)
Acıgöl (Nevşehir)

ACI ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Solucan 2 - Acı - Yazar: Zeynep Sey
Acı Çikolata - Yazar: Laura Esquivel
Özel Bir Acı - Yazar: Andrew Miller
Bir Acı Hikaye - Yazar: Halid Ziya...
Aşk ve Acı - Yazar: İclal Aydın
Acı Tütün - Yazar: Necati Cumalı

ACI ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


SAF - 10: Ey iman edenler! Sizi acı bir azaptan kurtaracak ticareti size göstereyim mi?.
NİSA - 104: O (düşman) topluluğu takip etmekte gevşeklik göstermeyin. Eğer siz acı çekiyorsanız onlar da, sizin çektiğiniz gibi acı çekmektedirler. Üstelik siz Allah'tan, onların ümit etmedikleri şeyleri umuyorsunuz. Allah ilim ve hikmet sahibidir.
TA HA - 118: Şimdi burada senin için ne acıkmak vardır, ne de çıplak kalmak.

Kelime Bulma Motoru