Ş ile biten 11 harfli kelimeler

Sonunda Ş harfleri bulunan 11 harfli 138 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

Alışılmamış, Arıtılmamış, Astarlanmış, Aşılanmamış, Bağdaşmamış, Bağışlanmış, Bağlanmamış, Bastırılmış, Başmüfettiş, Belirlenmiş, Belirtilmiş, Benimsenmiş, Bestelenmiş, Biçimlenmiş, Bildirilmiş, Boncuklanış, Böceklenmiş, Bulutlanmış, Büyüklenmiş, Cezbedilmiş, Çengelleyiş, Çukurlaşmış, Damgalanmış, Dengelenmiş, Dercolunmuş, Destekleyiş, Dilimlenmiş, Doğrulanmış, Doldurulmuş, Dondurulmuş, Duygulanmış, Düzeltilmiş, Düzenlenmiş, Eğitilmemiş, Engellenmiş, Feshedilmiş, Fırınlanmış, Gelişememiş, Genelleşmiş, Gönderilmiş, Gümbürdeyiş, Haczedilmiş, Hakkedilmiş, Hazırlanmış, Heykeltıraş, Hiddetleniş, Huysuzlanış, İşitilmemiş, Kabartılmış, Kabullenmiş, Kadınlaşmış, Kahreyleyiş, Kalbolunmuş, Kaldırılmış, Kalınlaşmış, Kalıplaşmış, Kanıtlanmış, Kanunlaşmış, Kapsamlayış, Kararlaşmış, Kaşarlanmış, Kaybedilmiş, Kesinleşmiş, Keşfedilmiş, Kısaltılmış, Kısıtlanmış, Kızartılmış, Kilitlenmiş, Kirlenmemiş, Köklendiriş, Kökleştiriş, Körleştiriş, Köstekleniş, Köstekleyiş, Kullanılmış, Kundaklanış, Kundaklayış, Kuvvetleniş, Küçültülmüş, Lanetlenmiş, Maskelenmiş, Methedilmiş, Mühürlenmiş, Nasırlaşmış, Neşredilmiş, Neticeleniş, Noktalanmış, Numaralanış, Numaralayış, Olgunlaşmış, Parçalanmış, Parlatılmış, Perçinleniş, Perçinleyiş, Reddolunmuş, Rendelenmiş, Saklanılmış, Savatlanmış, Savsaklayış, Sayfalanmış, Sayrılanmış, Semirtilmiş, Seslendiriş, Sevindirmiş, Sınırlanmış, Söylenmemiş, Süslenmemiş, Şımartılmış, Tamamlanmış, Tanıtlanmış, Tartaklanış, Tartaklayış, Tartılmamış, Tasarlanmış, Tavlanmamış, Temizlenmiş, Teyellenmiş, Tıkaçlanmış, Tıraşlanmış, Törpülenmiş, Tutturulmuş, Unutulmamış, Vakfedilmiş, Varaklanmış, Vehmolunmuş, Yaltaklanış, Yangılanmış, Yapılageliş, Yasaklanmış, Yassılaşmış, Yıpranmamış, Yoğunlaşmış, Yontulmamış, Yorumlanmış, Yöneltilmiş, Yüklenilmiş, Yükletilmiş, Zehirlenmiş

Bazı Ş ile biten 11 harfli kelimelerin eş anlamlıları


aşılanmamış : çandır
bağlanmamış : başıboş
belirtilmiş : marke, müstahkem
biçimlenmiş : biçik, dilim
bildirilmiş : deklâre
bulutlanmış : bulutlu
büyüklenmiş : kibirli
damgalanmış : meskûk, muntabı
dengelenmiş : stabilize
dercolunmuş : münderic
doğrulanmış : tasdikli
duygulanmış : mütehassis
düzeltilmiş : ayarlı, rendide, rötuşlu
engellenmiş : inhibe, tutulmuş
feshedilmiş : mefsuh, münfesih
genelleşmiş : müteammim
hakkedilmiş : mahkûk
işitilmemiş : şaşılacak
kabullenmiş : teslimiyetçi
kaldırılmış : bertaraf, mefsuh
kalınlaşmış : donra
kanıtlanmış : müdellel
kızartılmış : talkan
methedilmiş : ahmet
mühürlenmiş : mühürbend
noktalanmış : münakkat
olgunlaşmış : feleğin çemberinden geçmiş, mütekâmil, olmuş, yetişkin, yetme
parçalanmış : hurda, şahrem şahrem, yayla, yırtık
sayrılanmış : sayrı
semirtilmiş : besili
seslendiriş : seslendirme
süslenmemiş : süssüz
tamamlanmış : tamam
tartılmamış : tartısız
tasarlanmış : mutasavver

Bazı Ş ile biten 11 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


savsaklayış :

TDK:
isim Savsaklama işi

tartaklanış :
TDK:
isim Tartaklanma işi

Ş ile biten 11 harfli kelimelerin geçtiği Ayetler


TEKVİR - 25: O lânetlenmiş şeytanın sözü de değildir.
AHZAP - 61: Hepsi de lânetlenmiş olarak nerede ele geçirilirlerse, yakalanır ve mutlaka öldürülürler.

Kelime Bulma Motoru