Ş ile biten 11 harfli kelimeler

Sonunda Ş harfleri bulunan 11 harfli 138 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

Alışılmamış, Arıtılmamış, Astarlanmış, Aşılanmamış, Bağdaşmamış, Bağışlanmış, Bağlanmamış, Bastırılmış, Başmüfettiş, Belirlenmiş, Belirtilmiş, Benimsenmiş, Bestelenmiş, Biçimlenmiş, Bildirilmiş, Boncuklanış, Böceklenmiş, Bulutlanmış, Büyüklenmiş, Cezbedilmiş, Çengelleyiş, Çukurlaşmış, Damgalanmış, Dengelenmiş, Dercolunmuş, Destekleyiş, Dilimlenmiş, Doğrulanmış, Doldurulmuş, Dondurulmuş, Duygulanmış, Düzeltilmiş, Düzenlenmiş, Eğitilmemiş, Engellenmiş, Feshedilmiş, Fırınlanmış, Gelişememiş, Genelleşmiş, Gönderilmiş, Gümbürdeyiş, Haczedilmiş, Hakkedilmiş, Hazırlanmış, Heykeltıraş, Hiddetleniş, Huysuzlanış, İşitilmemiş, Kabartılmış, Kabullenmiş, Kadınlaşmış, Kahreyleyiş, Kalbolunmuş, Kaldırılmış, Kalınlaşmış, Kalıplaşmış, Kanıtlanmış, Kanunlaşmış, Kapsamlayış, Kararlaşmış, Kaşarlanmış, Kaybedilmiş, Kesinleşmiş, Keşfedilmiş, Kısaltılmış, Kısıtlanmış, Kızartılmış, Kilitlenmiş, Kirlenmemiş, Köklendiriş, Kökleştiriş, Körleştiriş, Köstekleniş, Köstekleyiş, Kullanılmış, Kundaklanış, Kundaklayış, Kuvvetleniş, Küçültülmüş, Lanetlenmiş, Maskelenmiş, Methedilmiş, Mühürlenmiş, Nasırlaşmış, Neşredilmiş, Neticeleniş, Noktalanmış, Numaralanış, Numaralayış, Olgunlaşmış, Parçalanmış, Parlatılmış, Perçinleniş, Perçinleyiş, Reddolunmuş, Rendelenmiş, Saklanılmış, Savatlanmış, Savsaklayış, Sayfalanmış, Sayrılanmış, Semirtilmiş, Seslendiriş, Sevindirmiş, Sınırlanmış, Söylenmemiş, Süslenmemiş, Şımartılmış, Tamamlanmış, Tanıtlanmış, Tartaklanış, Tartaklayış, Tartılmamış, Tasarlanmış, Tavlanmamış, Temizlenmiş, Teyellenmiş, Tıkaçlanmış, Tıraşlanmış, Törpülenmiş, Tutturulmuş, Unutulmamış, Vakfedilmiş, Varaklanmış, Vehmolunmuş, Yaltaklanış, Yangılanmış, Yapılageliş, Yasaklanmış, Yassılaşmış, Yıpranmamış, Yoğunlaşmış, Yontulmamış, Yorumlanmış, Yöneltilmiş, Yüklenilmiş, Yükletilmiş, Zehirlenmiş

Bazı Ş ile biten 11 harfli kelimelerin eş anlamlıları


arıtılmamış : petrol
aşılanmamış : çandır
bağlanmamış : başıboş
bastırılmış : muntafi
belirlenmiş : sınırlı
belirtilmiş : marke, müstahkem
bestelenmiş : besteli
büyüklenmiş : kibirli
cezbedilmiş : müncezib
dengelenmiş : stabilize
duygulanmış : mütehassis
feshedilmiş : mefsuh, münfesih
fırınlanmış : fırınlı
genelleşmiş : müteammim
gönderilmiş : münbais
hazırlanmış : ıvaz, mücehhez, müstahzar, tertipli
işitilmemiş : şaşılacak
kabartılmış : puf, pumba
kalbolunmuş : münkalib
kalınlaşmış : donra
kapsamlayış : zikr-i cüz irade-i kül, zikr-i kül irade-i cüz
kaşarlanmış : kaşarlı
kilitlenmiş : kilitli
methedilmiş : ahmet
neşredilmiş : menşur
rendelenmiş : rendeli
sınırlanmış : bağlı, hudutlu, kısıtlı, mahdut, münhasır, sınırlı
söylenmemiş : meskût
tamamlanmış : tamam
tanıtlanmış : ispatlı, sabit, tanıtlı
tasarlanmış : mutasavver
tavlanmamış : tavsız
törpülenmiş : törpülü
unutulmamış : mazbut
vehmolunmuş : mevhum
yangılanmış : yangılı

Bazı Ş ile biten 11 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


çengelleyiş :

TDK:
isim Çengelleme işi

Ş ile biten 11 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Tamamlanmış Olacaktık - Yazar: Ayla İzgi
Çuvala Doldurulmuş Kediler - Yazar: Aziz Nesin

Ş ile biten 11 harfli kelimelerin geçtiği Ayetler


FATIR - 18: Hiçbir günahkâr başkasının günahını yüklenmez. Yükü (günahı) ağır gelen kimse onu taşımak için (başkasını) çağırsa, bu çağırdığı akrabası da olsa, onun yükünden bir şey yüklenmez. Sen ancak görmeden Rablerinden korkanları ve namazı kılanları uyarabilirsin. Kim temizlenirse o, kendi menfaatine temizlenmiş olur. Dönüş Allah'adır.

Kelime Bulma Motoru