Ş ile biten 11 harfli kelimeler

Sonunda Ş harfleri bulunan 11 harfli 138 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

Alışılmamış, Arıtılmamış, Astarlanmış, Aşılanmamış, Bağdaşmamış, Bağışlanmış, Bağlanmamış, Bastırılmış, Başmüfettiş, Belirlenmiş, Belirtilmiş, Benimsenmiş, Bestelenmiş, Biçimlenmiş, Bildirilmiş, Boncuklanış, Böceklenmiş, Bulutlanmış, Büyüklenmiş, Cezbedilmiş, Çengelleyiş, Çukurlaşmış, Damgalanmış, Dengelenmiş, Dercolunmuş, Destekleyiş, Dilimlenmiş, Doğrulanmış, Doldurulmuş, Dondurulmuş, Duygulanmış, Düzeltilmiş, Düzenlenmiş, Eğitilmemiş, Engellenmiş, Feshedilmiş, Fırınlanmış, Gelişememiş, Genelleşmiş, Gönderilmiş, Gümbürdeyiş, Haczedilmiş, Hakkedilmiş, Hazırlanmış, Heykeltıraş, Hiddetleniş, Huysuzlanış, İşitilmemiş, Kabartılmış, Kabullenmiş, Kadınlaşmış, Kahreyleyiş, Kalbolunmuş, Kaldırılmış, Kalınlaşmış, Kalıplaşmış, Kanıtlanmış, Kanunlaşmış, Kapsamlayış, Kararlaşmış, Kaşarlanmış, Kaybedilmiş, Kesinleşmiş, Keşfedilmiş, Kısaltılmış, Kısıtlanmış, Kızartılmış, Kilitlenmiş, Kirlenmemiş, Köklendiriş, Kökleştiriş, Körleştiriş, Köstekleniş, Köstekleyiş, Kullanılmış, Kundaklanış, Kundaklayış, Kuvvetleniş, Küçültülmüş, Lanetlenmiş, Maskelenmiş, Methedilmiş, Mühürlenmiş, Nasırlaşmış, Neşredilmiş, Neticeleniş, Noktalanmış, Numaralanış, Numaralayış, Olgunlaşmış, Parçalanmış, Parlatılmış, Perçinleniş, Perçinleyiş, Reddolunmuş, Rendelenmiş, Saklanılmış, Savatlanmış, Savsaklayış, Sayfalanmış, Sayrılanmış, Semirtilmiş, Seslendiriş, Sevindirmiş, Sınırlanmış, Söylenmemiş, Süslenmemiş, Şımartılmış, Tamamlanmış, Tanıtlanmış, Tartaklanış, Tartaklayış, Tartılmamış, Tasarlanmış, Tavlanmamış, Temizlenmiş, Teyellenmiş, Tıkaçlanmış, Tıraşlanmış, Törpülenmiş, Tutturulmuş, Unutulmamış, Vakfedilmiş, Varaklanmış, Vehmolunmuş, Yaltaklanış, Yangılanmış, Yapılageliş, Yasaklanmış, Yassılaşmış, Yıpranmamış, Yoğunlaşmış, Yontulmamış, Yorumlanmış, Yöneltilmiş, Yüklenilmiş, Yükletilmiş, Zehirlenmiş

Bazı Ş ile biten 11 harfli kelimelerin eş anlamlıları


alışılmamış : nadir, bilinmeyen, acibe, olmadık, tuhaf, yadırgatıcı, yepyeni
arıtılmamış : petrol
astarlanmış : astarlı
bağdaşmamış : gayrimütecanis
bağışlanmış : mağfur, muaf
bağlanmamış : başıboş
belirlenmiş : sınırlı
benimsenmiş : oturmuşluk
bildirilmiş : deklâre
büyüklenmiş : kibirli
cezbedilmiş : müncezib
dengelenmiş : stabilize
doldurulmuş : dolgulu, sıkı
duygulanmış : mütehassis
eğitilmemiş : eğitimsiz
engellenmiş : inhibe, tutulmuş
feshedilmiş : mefsuh, münfesih
fırınlanmış : fırınlı
gelişememiş : geri
hakkedilmiş : mahkûk
hazırlanmış : ıvaz, mücehhez, müstahzar, tertipli
işitilmemiş : şaşılacak
kabartılmış : puf, pumba
kanıtlanmış : müdellel
kanunlaşmış : mukannen
kapsamlayış : zikr-i cüz irade-i kül, zikr-i kül irade-i cüz
kaybedilmiş : yitik
kızartılmış : talkan
kirlenmemiş : arı
küçültülmüş : musağğar
lânetlenmiş : bedçehre, lâin, lânetleme, lânetli
maskelenmiş : kamufle

Ş ile biten 11 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Lanetlenmiş Ağustosböcekleri - Yazar: Ahmet Cemal
Gönderilmiş Mektuplar - Yazar: Gülistan...

Ş ile biten 11 harfli kelimelerin geçtiği Ayetler


MERYEM - 71: İçinizden, oraya uğramayacak hiçbir kimse yoktur. Bu, Rabbin için kesinleşmiş bir hükümdür.

Kelime Bulma Motoru