Ş ile biten 11 harfli kelimeler

Sonunda Ş harfleri bulunan 11 harfli 138 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

Alışılmamış, Arıtılmamış, Astarlanmış, Aşılanmamış, Bağdaşmamış, Bağışlanmış, Bağlanmamış, Bastırılmış, Başmüfettiş, Belirlenmiş, Belirtilmiş, Benimsenmiş, Bestelenmiş, Biçimlenmiş, Bildirilmiş, Boncuklanış, Böceklenmiş, Bulutlanmış, Büyüklenmiş, Cezbedilmiş, Çengelleyiş, Çukurlaşmış, Damgalanmış, Dengelenmiş, Dercolunmuş, Destekleyiş, Dilimlenmiş, Doğrulanmış, Doldurulmuş, Dondurulmuş, Duygulanmış, Düzeltilmiş, Düzenlenmiş, Eğitilmemiş, Engellenmiş, Feshedilmiş, Fırınlanmış, Gelişememiş, Genelleşmiş, Gönderilmiş, Gümbürdeyiş, Haczedilmiş, Hakkedilmiş, Hazırlanmış, Heykeltıraş, Hiddetleniş, Huysuzlanış, İşitilmemiş, Kabartılmış, Kabullenmiş, Kadınlaşmış, Kahreyleyiş, Kalbolunmuş, Kaldırılmış, Kalınlaşmış, Kalıplaşmış, Kanıtlanmış, Kanunlaşmış, Kapsamlayış, Kararlaşmış, Kaşarlanmış, Kaybedilmiş, Kesinleşmiş, Keşfedilmiş, Kısaltılmış, Kısıtlanmış, Kızartılmış, Kilitlenmiş, Kirlenmemiş, Köklendiriş, Kökleştiriş, Körleştiriş, Köstekleniş, Köstekleyiş, Kullanılmış, Kundaklanış, Kundaklayış, Kuvvetleniş, Küçültülmüş, Lanetlenmiş, Maskelenmiş, Methedilmiş, Mühürlenmiş, Nasırlaşmış, Neşredilmiş, Neticeleniş, Noktalanmış, Numaralanış, Numaralayış, Olgunlaşmış, Parçalanmış, Parlatılmış, Perçinleniş, Perçinleyiş, Reddolunmuş, Rendelenmiş, Saklanılmış, Savatlanmış, Savsaklayış, Sayfalanmış, Sayrılanmış, Semirtilmiş, Seslendiriş, Sevindirmiş, Sınırlanmış, Söylenmemiş, Süslenmemiş, Şımartılmış, Tamamlanmış, Tanıtlanmış, Tartaklanış, Tartaklayış, Tartılmamış, Tasarlanmış, Tavlanmamış, Temizlenmiş, Teyellenmiş, Tıkaçlanmış, Tıraşlanmış, Törpülenmiş, Tutturulmuş, Unutulmamış, Vakfedilmiş, Varaklanmış, Vehmolunmuş, Yaltaklanış, Yangılanmış, Yapılageliş, Yasaklanmış, Yassılaşmış, Yıpranmamış, Yoğunlaşmış, Yontulmamış, Yorumlanmış, Yöneltilmiş, Yüklenilmiş, Yükletilmiş, Zehirlenmiş

Bazı Ş ile biten 11 harfli kelimelerin eş anlamlıları


arıtılmamış : petrol
bağlanmamış : başıboş
bastırılmış : muntafi
belirlenmiş : sınırlı
dercolunmuş : münderic
duygulanmış : mütehassis
düzeltilmiş : ayarlı, rendide, rötuşlu
düzenlenmiş : müdevven, organize, sıralı
engellenmiş : inhibe, tutulmuş
fırınlanmış : fırınlı
gelişememiş : geri
genelleşmiş : müteammim
gönderilmiş : münbais
işitilmemiş : şaşılacak
kabullenmiş : teslimiyetçi
kalbolunmuş : münkalib
kalınlaşmış : donra
kalıplaşmış : formül, klişe, söylem
kapsamlayış : zikr-i cüz irade-i kül, zikr-i kül irade-i cüz
kaybedilmiş : yitik
kilitlenmiş : kilitli
kirlenmemiş : arı
kullanılmış : müstamel, çıkma, ikinci el
küçültülmüş : musağğar
maskelenmiş : kamufle, maskeli
nasırlaşmış : nasırlı
noktalanmış : münakkat
olgunlaşmış : feleğin çemberinden geçmiş, mütekâmil, olmuş, yetişkin, yetme
parçalanmış : hurda, şahrem şahrem, yayla, yırtık
saklanılmış : mahf?uz
savatlanmış : savatlı
seslendiriş : seslendirme

Bazı Ş ile biten 11 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


kahreyleyiş :

TDK:
isim Kahreyleme işi

savsaklayış :
TDK:
isim Savsaklama işi

Kelime Bulma Motoru