ISKA ile başlayan kelimeler

Başında ISKA harfleri bulunan 13 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

9 Harfli Kelimeler

Iskalamak, Iskaralık, Iskarpela

8 Harfli Kelimeler

Iskalama, Iskarmoz

7 Harfli Kelimeler

Iskarça, Iskarta, Iskatçı

6 Harfli Kelimeler

Iskaça, Iskala, Iskara

5 Harfli Kelimeler

Iskat

4 Harfli Kelimeler

Iska

Bazı ISKA ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


ıskarça :

TDK:
1. isim, denizcilik Kalabalık liman
2. denizcilik Bir limanın gemilerle dolu olması durumu
3. Bir şeyi tıka basa doldurma

ıskatçı :
TDK:
isim Iskat verilen kimse
"Cenazenin levazımına, hazırlanmasına, ıskatçılara para verdiği için ağırca davranıyor." - M. Ş. Esendal

Kelime Bulma Motoru