I ile biten 12 harfli kelimeler

Sonunda I harfi bulunan 12 harfli 81 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Ademoğulları, Amfibyumları, Avustralyalı, Azerbaycanlı, Bağdaştırıcı, Balıkkartalı, Bamyatarlası, Başkaldırıcı, Bezirganbaşı, Bilgisayarcı, Bülbülkonağı, Bülbülyuvası, Canlandırıcı, Çobançantası, Çobanyıldızı, Dalgalanımlı, Defneyaprağı, Deniztavşanı, Denizyıldızı, Dışlanmaları, Dilberdudağı, Domuztırnağı, Gelinparmağı, Gündüzsefası, Halkoylaması, Hanımparmağı, Hazırlandığı, İçtimaiyatçı, İspritizmacı, Kağıthelvası, Kalburabastı, Karmanyolacı, Kartpostalcı, Katırtırnağı, Kentlerarası, Korkmadığını, Kullanılması, Kurcalandığı, Kuzgunkılıcı, Leylekgagası, Litografyacı, Ls-bağlaşımı, Madagaskarlı, Maltahumması, Manifaturacı, Manyetizmacı, Mukaddesatçı, Müneccimbaşı, Normandiyalı, Parlaklığını, Petrokimyacı, Pişmanlığını, Portakalımsı, Propagandacı, Propogandacı, Rahatsızlığı, Sabahyıldızı, Sağlamlığını, Saklanılması, Saygınlığını, Sığırtenyası, Sidiktorbası, Soruşturmacı, Şekerpancarı, Tavşanbıyığı, Tavşandudağı, Tavşankulağı, Tekerçalarcı, Tekrarlayıcı, Toplulukları, Topografyacı, Uluslararası, Vezirparmağı, Yabanpancarı, Yağmurkuşağı, Yağmurlayıcı, Yapılacağını, Yılanyastığı, Yugoslavyalı, Yunanistanlı, Yuvarlanması

Bazı I ile biten 12 harfli kelimelerin eş anlamlıları


âdemoğulları : beniâdem
amfibyumları : omurgalılar
balıkkartalı : kartallardan, beyaz
başkaldırıcı : isyancı, asi, isyankâr
bezirgânbaşı : bez
canlandırıcı : animatör
çobançantası : turpgillerden
çobanyıldızı : venüs, akyıldız
denizyıldızı : denizyıldızlarından
dışlanmaları : ırk ayrımı
gündüzsefası : kahkaha çiçeği
halkoylaması : referandum, plebisit, halk oylaması
hazırlandığı : gazete
korkmadığını : meydan okumak
kullanılması : ruhsatlı
kurcalandığı : çıbanbaşı
litografyacı : siyah
manifaturacı : bezzaz, yırtımcı
mukaddesatçı : kutsalcı
normandiyalı : norman
propogandacı : propogandist
sağlamlığını : çürümek
saygınlığını : itibarsızlaşmak
sığırtenyası : şerit5, aptesbozan
sidiktorbası : mesane, sidikkavuğu
soruşturmacı : anketçi, muhakkik
şekerpancarı : ıspanakgillerden
tavşankulağı : beyaz, pembe, buhurumeryem, çuhaçiçeğigillerden, siklâmen
tekerçalarcı : diskjokey
tekrarlayıcı : obsesyon
topografyacı : yerbetimci
uluslararası : milletlerarası, beynelmilel, enternasyonal, arsıulusal, memleketler arası

Bazı I ile biten 12 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


mukaddesatçı :

TDK:
isim Kutsal tanınan şeylere aşırı ölçüde bağlılık gösteren kimse

I ile biten 12 harfli İlçe isimleri

Dernekpazarı (Trabzon)

Kelime Bulma Motoru