I ile biten 12 harfli kelimeler

Sonunda I harfi bulunan 12 harfli 81 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Ademoğulları, Amfibyumları, Avustralyalı, Azerbaycanlı, Bağdaştırıcı, Balıkkartalı, Bamyatarlası, Başkaldırıcı, Bezirganbaşı, Bilgisayarcı, Bülbülkonağı, Bülbülyuvası, Canlandırıcı, Çobançantası, Çobanyıldızı, Dalgalanımlı, Defneyaprağı, Deniztavşanı, Denizyıldızı, Dışlanmaları, Dilberdudağı, Domuztırnağı, Gelinparmağı, Gündüzsefası, Halkoylaması, Hanımparmağı, Hazırlandığı, İçtimaiyatçı, İspritizmacı, Kağıthelvası, Kalburabastı, Karmanyolacı, Kartpostalcı, Katırtırnağı, Kentlerarası, Korkmadığını, Kullanılması, Kurcalandığı, Kuzgunkılıcı, Leylekgagası, Litografyacı, Ls-bağlaşımı, Madagaskarlı, Maltahumması, Manifaturacı, Manyetizmacı, Mukaddesatçı, Müneccimbaşı, Normandiyalı, Parlaklığını, Petrokimyacı, Pişmanlığını, Portakalımsı, Propagandacı, Propogandacı, Rahatsızlığı, Sabahyıldızı, Sağlamlığını, Saklanılması, Saygınlığını, Sığırtenyası, Sidiktorbası, Soruşturmacı, Şekerpancarı, Tavşanbıyığı, Tavşandudağı, Tavşankulağı, Tekerçalarcı, Tekrarlayıcı, Toplulukları, Topografyacı, Uluslararası, Vezirparmağı, Yabanpancarı, Yağmurkuşağı, Yağmurlayıcı, Yapılacağını, Yılanyastığı, Yugoslavyalı, Yunanistanlı, Yuvarlanması

Bazı I ile biten 12 harfli kelimelerin eş anlamlıları


âdemoğulları : beniâdem
amfibyumları : omurgalılar
balıkkartalı : kartallardan, beyaz
bamyatarlası : mezarlık
başkaldırıcı : isyancı, asi, isyankâr
bezirgânbaşı : bez
canlandırıcı : animatör
çobançantası : turpgillerden
çobanyıldızı : venüs, akyıldız
deniztavşanı : uzun
denizyıldızı : denizyıldızlarından
dışlanmaları : ırk ayrımı
halkoylaması : referandum, plebisit, halk oylaması
hazırlandığı : gazete
katırtırnağı : baklagillerden
kentlerarası : şehirlerarası
korkmadığını : meydan okumak
kuzgunkılıcı : süsengillerden, uzun, glâyöl
litografyacı : siyah
ls-bağlaşımı : öğeciklerde
maltahumması : kalaazar
pişmanlığını : ah vah etmek
propogandacı : propogandist
sağlamlığını : çürümek
saklanılması : vedia
saygınlığını : itibarsızlaşmak
sığırtenyası : şerit5, aptesbozan
sidiktorbası : mesane, sidikkavuğu
şekerpancarı : ıspanakgillerden
tavşandudağı : dudak yarığı
tekerçalarcı : diskjokey
tekrarlayıcı : obsesyon
toplulukları : sömürgecilik
topografyacı : yerbetimci
yabanpancarı : pazı

I ile biten 12 harfli İlçe isimleri

Dernekpazarı (Trabzon)

Kelime Bulma Motoru