ÜZ ile başlayan kelimeler

Başında ÜZ harfleri bulunan 51 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Üzengilenmek

11 Harfli Kelimeler

Üzengilemek, Üzengilenme

10 Harfli Kelimeler

Üzengileme, Üzüntüsünü

9 Harfli Kelimeler

Üzengisiz, Üzülmemek, Üzülmeyen, Üzümcülük, Üzünçleme, Üzüntüden, Üzüntüler, Üzüntüsüz, Üzüntüyle

8 Harfli Kelimeler

Üzerinde, Üzgünlük, Üzlünçüğ, Üzülerek, Üzüntülü, Üzüntüsü, Üzüntüye, Üzüntüyü

7 Harfli Kelimeler

Üzerine, Üzerlik, Üzgüsel, Üzgüsüz, Üzülmek, Üzülmüş, Üzümsüz, Üzünçlü

6 Harfli Kelimeler

Üzengi, Üzerek, Üzgülü, Üzülen, Üzümcü, Üzümlü, Üzümsü, Üzüntü

5 Harfli Kelimeler

Üzere, Üzeri, Üzgün, Üzlük, Üzmek, Üzücü, Üzünç

4 Harfli Kelimeler

Üzbe, Üzgü, Üzre, Üzüm, Üzüt

2 Harfli Kelimeler

Üz

Bazı ÜZ ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


üzbe : üzgün, kızgın, dargın, darlanmış, mahzun, sıkıntılı
üzere : gibi, üzre
üzerek : ağlata ağlata
üzeri : yüzü, yüzey, giysi, vücut, beden, artan, hıraman
üzerinde : üstünde, üzerine, varlık, kimlik, kondisyon bisikleti
üzerine : üstüne, ilgili, ilişkin, dair, hakkında, göre, düzlem, mütedair, üzerinde
üzgü : eziyet, eza, cefa, cevir, dram, tavlandırmak
üzgülü : eziyetli
üzgün : üzülmüş, neşesiz, tasalı, gamlı, mağmum, mahzun, melül, mükedder, boynu bükük, bunalmış, kalbi kırık, kırık, kös kös

Bazı ÜZ ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


üzeri :

TDK:
1. isim Bir şeyin yukarı, göğe doğru olan yanı
"Bunların üzerinden ustalıkla atlayarak gemiye doğru yürüdü." - S. F. Abasıyanık
2. Bir şeyin dış yüzü, yüzey
3. Vücut, beden
"Gece sıcak olduğu için üzerine yalnız ince bir pike örtü örttük." - R. N. Güntekin
4. Artan, geriye kalan bölüm
"Alışverişin üzeri."
5. Bazı tamlamalarda zaman bildiren bir söz
"Akşamüzeri, öğleüzeri."

üzerine :
TDK:
1. zarf Üstüne
"Gerinerek kollarını yana doğru açarken başını divanın yastıkları üzerine koyuyor." - E. M. Karakurt
2. Hakkında
"Dil üzerine bir yazı."
3. -den dolayı
"Onun gelmesi üzerine ortalık düzeldi. Bu söz üzerine herkes rahat etti."
4. -den sonra
"Bunca hazırlık üzerine yola çıkmamak insanı üzer."
5. -den daha üstün
" İzmir üzerine dünyada bir şehir daha yoktur! diyorlar." - Y. K. Beyatlı

üzgüsüz :
TDK:
sıfat Üzgü vermeyen, eziyetsiz

ÜZ ile başlayan İlçe isimleri

Üzümlü (Erzincan)

ÜZ ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Geri Gelmemek Üzere - Yazar: Mehmet Anıl
Kavuşmak Üzere - Yazar: Serdar Tütün
Bir Gün Buluşmak Üzere - Yazar: Alex Capus
Görüşmek Üzere - Yazar: Bülent Özcan

ÜZ ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


MÜCADELE - 10: Gizli konuşmalar şeytandandır. Bu, iman edenleri üzmek içindir. Oysa şeytan, Allah'ın izni olmadıkça, müminlere hiçbir zarar veremez. Müminler Allah'a dayanıp güvensinler.

Kelime Bulma Motoru