Ü ile başlayan 5 harfli kelimeler

Başında Ü harfleri bulunan 5 harfli 66 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

5 Harfli Kelimeler

Ücret, Üçgen, Üçgül, Üçler, Üçlük, Üçtaş, Üdeba, Üfleç, Üğdül, Üğrüm, Ülegü, Ülfet, Ülgen, Ülger, Ülgüç, Ülgüt, Ülkem, Ülken, Ülker, Ülküt, Ülser, Ümera, Ümmet, Ümran, Ündeş, Ündev, Ünite, Ünlek, Ünlem, Ünsüz, Ünvan, Ürdün, Üreme, Üremi, Ürgan, Ürgüç, Ürkek, Ürkme, Ürküş, Ürüme, Ürüng, Ürünü, Üryan, Üsera, Üsküf, Üstat, Üstek, Üstel, Üstte, Üstün, Üşenç, Üşmek, Üşüme, Ütgür, Ütmek, Ütopi, Ütücü, Ütülü, Üygen, Üzere, Üzeri, Üzgün, Üzlük, Üzmek, Üzücü, Üzünç

Bazı Ü ile başlayan 5 harfli kelimelerin eş anlamlıları


üçgül : tirfil
üdeba : edipler, yazarlar, :yazarlar
üfleç : hamlaç, aspiratör, vantilatör
üğdül : bahşiş, ihsan
üğrüm : nütasyon
ülegü : bölüm, kısım, pay
ülgen : ülken
ülgüç : ustura
ülkem : ülke
ülker : süreyya, yedikızkardeş, pervin, peren
ülküt : roman, tip
ülser : karha, oyulgan
ümera : üstsubaylar, buyurucular, beyler, amirler
ündeş : cinas
ündev : namlı, meşhur
ünite : birlik, birim, bütünbirim
ünlek : glotis
ünsüz : gösterişsiz, şöhretsiz, konson, sessiz, konsonant, samit, sedasız, sessiz harf, şansız
ünvan : unvan, fahri, fakı
üreme : tenasül, fenoloji, üremsel

Bazı Ü ile başlayan 5 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


ünlem :

TDK:
1. isim, dil bilgisi Türlü duyguları anlatan veya bir doğa sesini yansıtan kelime, nida: Ah! oh! şak, çat vb
2. Ünlem işareti

üryan :
TDK:
sıfat Çıplak

üşenç :
TDK:
isim Üşenme, üşengeçlik
"Doğruyu aramanın üşenci ruhlara çöktü mü?" - S. F. Abasıyanık

Ü ile başlayan 5 harfli İlçe isimleri

Ürgüp (Nevşehir)

Ü ile başlayan 5 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Üstat İle Margarita - Yazar: Mihail Bulgakov
Geri Gelmemek Üzere - Yazar: Mehmet Anıl
Kavuşmak Üzere - Yazar: Serdar Tütün
Bir Hikaye Anlatsana Üstat - Yazar: Ertan Özdemir
Bir Gün Buluşmak Üzere - Yazar: Alex Capus
Görüşmek Üzere - Yazar: Bülent Özcan

Kelime Bulma Motoru