ÖR ile başlayan kelimeler

Başında ÖR harfleri bulunan 126 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

16 Harfli Kelimeler

Örgütlendirilmek

15 Harfli Kelimeler

Örgütlendirilme

14 Harfli Kelimeler

Ördekmercimeği, Örgütlendirmek, Örneklendirmek, Örtbasedilemez

13 Harfli Kelimeler

Örgütlendirme, Örneklendirme, Örümceklenmek

12 Harfli Kelimeler

Örümceklenme

11 Harfli Kelimeler

Ördekgagası, Örgütlenmek, Örgütleyici, Örgütsüzlük, Örnekçeleme, Örneklenmek

10 Harfli Kelimeler

Örgütçülük, Örgütlemek, Örgütleniş, Örgütlenme, Örgütleyiş, Örnekbiçim, Örneklemek, Örneklenme, Örneksemek, Örselenmek, Örtülmemiş, Örümcekler

9 Harfli Kelimeler

Ördekbaşı, Örgütleme, Örnekleme, Örnekseme, Örselemek, Örseleniş, Örselenme, Örseleyiş, Örttürmek, Örüklemek, Örümcekli, Örümceksi

8 Harfli Kelimeler

Ördekler, Ördürmek, Örelemek, Örgensel, Örgütsel, Örgütsüz, Örklemek, Örnekköy, Örneklem, Örneklik, Örseleme, Örtelmek, Örtenmek, Örteşmek, Örtetmek, Örttürme, Örtübaşı, Örtülmek, Örtülmüş, Örtünmek, Örtüşmek, Örücülük, Örükleme

7 Harfli Kelimeler

Ördürme, Örekmen, Örenlik, Örgüsüz, Örgütçü, Örgütlü, Örkleme, Örneğin, Örnekçe, Örtemek, Örtenek, Örtmece, Örtükat, Örtülme, Örtümlü, Örtünen, Örtünme, Örtüsüz, Örtüşme, Örülmek, Örülmüş, Örümcek, Örütbağ

6 Harfli Kelimeler

Örgücü, Örgüde, Örgülü, Örtbas, Örtlek, Örtmek, Örtülü, Örülme, Örülüş, Örümce

5 Harfli Kelimeler

Örcin, Ördek, Öreke, Örgen, Örgin, Örgün, Örgüt, Örmek, Örnek, Örtme, Örtük, Örtül, Örtüş, Örücü, Örülü

4 Harfli Kelimeler

Örek, Ören, Örfi, Örge, Örgü, Örme, Örtü, Örük, Örüm, Örüş

3 Harfli Kelimeler

Örf, Örk, Örs, Örü

2 Harfli Kelimeler

Ör

Bazı ÖR ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


ördek : badi, batbat, kış, palaz, perde, perde ayaklılar, süzgeçgagalılar, vakvak
örek : duvar, mimari
ören : harabe, virane, harabelik, yıkı
örenlik : harabelik, harabe
örge : motif
örgen : organ, uzuv
örgin : taht
örgütçülük : teşkilâtçılık
örgütlendirilmek : teşkilâtlandırılmak
örgütlendirme : teşkilâtlandırma
örgütlendirmek : teşkilâtlandırmak
örgütleyici : yaratur
örk : kavun, karpuz, örük
örmek : yün, tel, ıplik, iplik
örnekçe : tip
örnekçeleme : tipoloji
örneklik : numunelik, eşantiyon
örneksemek : kıyaslamak
örtetmek : örtlek
örtlek : orman, örtemek, örtelmek, örteşmek, örtenmek, örtetmek
örtmek : korumak, kapamak, kaplamak, almak, atmak, basmak

Bazı ÖR ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


örgütlenmek :

TDK:
1. nsz Örgütleme işine konu olmak, teşkilatlanmak
"Akhisarlı ekiciler daha iyi örgütlenmişlerdi." - N. Cumalı
2. Örgüt durumuna girmek

örneğin :
TDK:
edat Söz gelişi

örselenmek :
TDK:
nsz Örseleme işine konu olmak
"Örselenir, zedelenir ne kadar kollasan / Bu büyülü nakışlar bir tutam toz olacak" - B. Necatigil

Kelime Bulma Motoru