ÖN ile başlayan kelimeler

Başında ÖN harfleri bulunan 107 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Önemsemeyerek

12 Harfli Kelimeler

Önemsememesi, Önemsemezlik

11 Harfli Kelimeler

Önemsememek, Önemsemeyen

10 Harfli Kelimeler

Öncesizlik, Önemsemeye, Önemsenmek, Önemsizlik, Öngörülmek, Önleyimevi

9 Harfli Kelimeler

Önbileşen, Öncecilik, Öncelemek, Öncelikle, Öncelikli, Önemsemek, Önemseniş, Önemsenme, Önemseyiş, Önemsizce, Öngörülme

8 Harfli Kelimeler

Önbilici, Önceleme, Önceleri, Önderlik, Önemlice, Önemseme, Öngörmek, Öngörülü, Önlemsiz, Önlenmek, Önleyici, Önlüklük, Önmaymun, Önödence, Önsellik

7 Harfli Kelimeler

Önceden, Öncelik, Öncesiz, Öncülük, Öndelik, Önelcik, Önemsiz, Önermek, Önetken, Öngörme, Ön­leme, Önlemek, Önlemli, Önleniş, Önlenme, Önleyen, Önleyiş, Önlüklü, Önoloji, Önsuçlu, Önünden, Önyapım

6 Harfli Kelimeler

Önalgı, Önalım, Önayak, Önbesi, Önbili, Önceki, Öncesi, Öndeki, Öndeyi, Önemli, Önerge, Öneriş, Önerme, Önerti, Öngörü, Öngüdü, Önleme, Önörgü, Önsezi, Öntest, Önünce, Önünde

5 Harfli Kelimeler

Öncel, Öncül, Öndeç, Önden, Önder, Önemi, Öneri, Öneze, Öngün, Önlem, Önlük, Önsel, Önsöz, Önsuç, Önsüz, Önyüz

4 Harfli Kelimeler

Önad, Önce, Öncü, Önçe, Önde, Önek, Önel, Önem

3 Harfli Kelimeler

Önü

2 Harfli Kelimeler

Ön

Bazı ÖN ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


ön : civar, yöre, karşı, huzur, kat, muvâcehe, peşin, piş, taraf, yamaç
önalgı : preperception
önalım : şufa
önbileşen : önerti
önbili : kehanet
önce : başlangıçta, baştaki, evvel, evvelâ, evvelce, ilk ağızda, ilk önce, ilk plânda, ilkin, kabl, mukaddema
öncecilik : insiyatif, inisiyatif
önceki : evvelki, mukaddem, sabık, baştın, esbak, evvel, evveli, ileri, kabl, mâkabl
öncel : selef, eslâf
öncelemek : takdim etmek
önceleri : başlangıçta, evvel zaman, evvelce, evveliyat, evvelleri, iptidaları
öncelik : takaddüm, evleviyet
öncesi : evveliyat
öncül : mukaddem

Bazı ÖN ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


öncelikle :

TDK:
zarf Öne alınarak, daha önce olarak
"Bu tasarı, Mecliste öncelikle görüşülecek."

öngörülme :
TDK:
isim Öngörülmek işi

önlüklü :
TDK:
sıfat Önlük giymiş olan
"Beyaz önlüklü, doktor kılıklı adam ona yüksek sesle bir şeyler söylüyordu." - O. Aysu

ÖN ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Önemi Olmayan Küçük Yanlış Anlamalar - Yazar: Antonio Tabucchi

ÖN ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


MÜ'MİN - 73, 74: Sonra onlara: Allah'ı bırakıp da koştuğunuz ortaklar nerededir? denilecek. Onlar da: Bizden uzaklaştılar, zaten biz önceleri hiçbir şeye tapmıyorduk, diyecekler. İşte Allah kâfirleri böyle şaşırtır.

Kelime Bulma Motoru