Ö ile başlayan 9 harfli kelimeler

Başında Ö harfleri bulunan 9 harfli 106 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

9 Harfli Kelimeler

Öbeklenme, Öbekleşme, Öbürdünya, Ödemezlik, Ödüncülük, Ödünçleme, Ödünlemek, Ödyometre, Öfkeleniş, Öfkelenme, Ögretimde, Öğleüzeri, Öğrenilme, Öğrenimli, Öğretilme, Öğretimde, Öğürleşme, Öğürtleme, Öğütlemek, Öğütörnek, Öğütülmek, Öğütülmüş, Ökselemek, Öksürtmek, Öksürtücü, Öksürüklü, Öküzburnu, Ölçmenlik, Ölçtürmek, Ölçübilim, Ölçülemez, Ölçülmesi, Ölçülülük, Ölçüsünde, Öldürtmek, Öldürülen, Öldürülme, Öleyazmak, Ölmezoğlu, Ölümlülük, Ömrühayat, Önbileşen, Öncecilik, Öncelemek, Öncelikle, Öncelikli, Önemsemek, Önemseniş, Önemsenme, Önemseyiş, Önemsizce, Öngörülme, Ördekbaşı, Örgütleme, Örnekleme, Örnekseme, Örselemek, Örseleniş, Örselenme, Örseleyiş, Örttürmek, Örüklemek, Örümcekli, Örümceksi, Ötümlülük, Övgücülük, Övgülemek, Övünceler, Öykücülük, Öykülemek, Öykünleme, Öykünmeci, Öykünmeli, Öykünülen, Öylelikle, Özdecikte, Özdeşleme, Özdevimli, Özdevinim, Özelleşme, Özellikle, Özellikli, Özendiren, Özendirme, Özenilmek, Özenilmiş, Özenmeden, Özensizce, Özentisiz, Özetkitap, Özetlemek, Özetlenme, Özetleyin, Özezerlik, Özgecilik, Özgidimli, Özgülemek, Özgürlüğü, Özlentili, Özümlemek, Özümlenme, Özümsemek, Özümsenme, Özüştürül, Özverinin, Özveriyle

Bazı Ö ile başlayan 9 harfli kelimelerin eş anlamlıları


öbekleşme : kamplaşma
ödünlemek : telafi etmek
öğrenimli : okumuş, tahsilli
öksürüklü : yelpikli
öküzburnu : serçegillerden
ölçmenlik : yol, köprü, yapı, mühendislik
ölçübilim : ilm-i evzan
ölçülmesi : öntest
ölçülülük : ölçülü, ılım, itidal
ölçüsünde : ebadında, kadar
ölmezoğlu : ölmez oğlu
ölümlülük : fanilik, fena
ömrühayat : geçirilen
örnekseme : kıyas, analoji
örselemek : yıpratmak, eskitmek, hırpalamak, zedelemek, sarsmak
örüklemek : örklemek
örümcekli : bakımsız, eskimiş, köhne
övgülemek : kompliman yapmak
öykücülük : hikâyecilik
öykünmeli : taklidi
özdecikte : dikey titreşim kipleri
özdevimli : otomatik
özellikli : spesifik
özendirme : işi, teşvik, promosyon
özenmeden : işlek, özensiz
özensizce : sürüştürmek
özentisiz : babayani
özetkitap : epitome
özetlemek : kısaltmak, hulâsa etmek, icmal etmek, telhis etmek

Bazı Ö ile başlayan 9 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


öldürülme :

TDK:
isim Öldürülmek işi

özellikle :
TDK:
zarf Özel olarak, her şeyden önce, başta, hele, bilhassa, hassaten, hususuyla, bahusus, mahsus, mahsusen
"Evde, özellikle yaz ve güz aylarında çeşit çeşit kadınlar çalışırdı." - A. Ağaoğlu

özgülemek :
TDK:
-i Bir şey veya bir yeri birine, bir şeye ayırmak, vermek, hasretmek, tahsis etmek

Kelime Bulma Motoru