Ö ile başlayan 9 harfli kelimeler

Başında Ö harfleri bulunan 9 harfli 106 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

9 Harfli Kelimeler

Öbeklenme, Öbekleşme, Öbürdünya, Ödemezlik, Ödüncülük, Ödünçleme, Ödünlemek, Ödyometre, Öfkeleniş, Öfkelenme, Ögretimde, Öğleüzeri, Öğrenilme, Öğrenimli, Öğretilme, Öğretimde, Öğürleşme, Öğürtleme, Öğütlemek, Öğütörnek, Öğütülmek, Öğütülmüş, Ökselemek, Öksürtmek, Öksürtücü, Öksürüklü, Öküzburnu, Ölçmenlik, Ölçtürmek, Ölçübilim, Ölçülemez, Ölçülmesi, Ölçülülük, Ölçüsünde, Öldürtmek, Öldürülen, Öldürülme, Öleyazmak, Ölmezoğlu, Ölümlülük, Ömrühayat, Önbileşen, Öncecilik, Öncelemek, Öncelikle, Öncelikli, Önemsemek, Önemseniş, Önemsenme, Önemseyiş, Önemsizce, Öngörülme, Ördekbaşı, Örgütleme, Örnekleme, Örnekseme, Örselemek, Örseleniş, Örselenme, Örseleyiş, Örttürmek, Örüklemek, Örümcekli, Örümceksi, Ötümlülük, Övgücülük, Övgülemek, Övünceler, Öykücülük, Öykülemek, Öykünleme, Öykünmeci, Öykünmeli, Öykünülen, Öylelikle, Özdecikte, Özdeşleme, Özdevimli, Özdevinim, Özelleşme, Özellikle, Özellikli, Özendiren, Özendirme, Özenilmek, Özenilmiş, Özenmeden, Özensizce, Özentisiz, Özetkitap, Özetlemek, Özetlenme, Özetleyin, Özezerlik, Özgecilik, Özgidimli, Özgülemek, Özgürlüğü, Özlentili, Özümlemek, Özümlenme, Özümsemek, Özümsenme, Özüştürül, Özverinin, Özveriyle

Bazı Ö ile başlayan 9 harfli kelimelerin eş anlamlıları


öbürdünya : ahiret
ödemezlik : ademi tediye, temerrüt
ögretimde : pek iyi
öğretimde : pekiyi
öğütülmüş : gavıt
öksürüklü : yelpikli
ölçülemez : gayrikabilikıyas
ölçülmesi : öntest
ölçüsünde : ebadında, kadar
öldürülen : maktul
öleyazmak : yaklaşmak
ölmezoğlu : ölmez oğlu
ölümlülük : fanilik, fena
önbileşen : önerti
öncelikle : evleviyetle, evvelemirde, ilk ağızda
örgütleme : teşkil, teşkilâtlandırma
örnekseme : kıyas, analoji
övünceler : mefahir
öykücülük : hikâyecilik
öykünleme : canlandırma
öykünmeci : öykünen, taklitçi
öykünülen : şablon
özellikli : spesifik
özendiren : teşvikçi
özenmeden : işlek, özensiz
özetlemek : kısaltmak, hulâsa etmek, icmal etmek, telhis etmek
özetleyin : hülasa
özgidimli : otomotiv
özgülemek : vermek, hasretmek, tahsis etmek
özüştürül : metabolik
özverinin : mükâfatını görmek
özveriyle : cansiparane

Bazı Ö ile başlayan 9 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


öğütlemek :

TDK:
-i, -e Birine bir şeyi yapmasını veya yapmamasını söylemek, nasihat etmek
"Güzel olanın yıkılmasını kimse öğütlemez." - N. Ataç

özdeşleme :
TDK:
isim Özdeşlemek işi

özgülemek :
TDK:
-i Bir şey veya bir yeri birine, bir şeye ayırmak, vermek, hasretmek, tahsis etmek

Kelime Bulma Motoru