Ö ile başlayan 10 harfli kelimeler

Başında Ö harfleri bulunan 10 harfli 77 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

10 Harfli Kelimeler

Öbeklenmek, Öbekleşmek, Ödiyometre, Ödünçleşme, Öfkelenmek, Öfkelenmiş, Öfkesellik, Öğrencelik, Öğrencilik, Öğrenilmek, Öğrenilmez, Öğrenilmiş, Öğrenimlik, Öğrenmelik, Öğretileme, Öğretilmek, Öğürleşmek, Öğürtlemek, Öğütlenmek, Öküzsoğuğu, Ölçülmemiş, Ölçümlemek, Ölçünlemek, Ölçüsüzlük, Ölçüştürme, Öldüresiye, Öldürmemek, Öldürülmek, Öldürülmüş, Ölükuyruğu, Ölümsüzlük, Ömrübillah, Öncesizlik, Önemsemeye, Önemsenmek, Önemsizlik, Öngörülmek, Önleyimevi, Örgütçülük, Örgütlemek, Örgütleniş, Örgütlenme, Örgütleyiş, Örnekbiçim, Örneklemek, Örneklenme, Örneksemek, Örselenmek, Örtülmemiş, Örümcekler, Ötümsüzlük, Övündürücü, Övüngenlik, Öylemesine, Özbekistan, Özdekçilik, Özdemlilik, Özdeşlemek, Özdeşleşme, Özdeştirme, Özelleşmek, Özendirmek, Özengenlik, Özensizlik, Özerkleşme, Özetlenmek, Özetlersek, Özgünleşme, Özgürleşme, Özgürlükçü, Özküçültüm, Özleştirme, Öznelcilik, Özseverlik, Özümlenmek, Özümsenmek, Özyeterlik

Bazı Ö ile başlayan 10 harfli kelimelerin eş anlamlıları


ödiyometre : odyometre
öfkesellik : irritability
öğrencilik : talebelik, tilmizlik
öğrenilmek : bellenmek, bilinmek
öğrenilmez : bir görüş, bir kör biliş
öğrenilmiş : yaygın
öğrenmelik : burs
öğretileme : endoktrinasyon
öğürtlemek : ayırmak, ayıklamak, seçmek, temizlemek
öğütlenmek : ibret almak
ölçülmemiş : ölçüsüz
ölçünlemek : standardize etmek
ölçüsüzlük : ayarsızlık, muvazenesizlik
öldüresiye : öldürürcesine
öncesizlik : ezeliyet, ezel
önemsenmek : dinlenmek
örgütlenme : teşkilâtlanma
örnekbiçim : model
örneksemek : kıyaslamak
örtülmemiş : örtüsüz
örümcekler : eklem bacaklılar, örümceğimsiler
övüngenlik : benbencilik
özbekistan : kırgızistan, türkmenistan, kazakistan, orta asya
özdekçilik : maddecilik, materyalizm
özengenlik : amatörlük
özensizlik : itinasızlık, dikkatsizlik
özetlersek : hâsılı velkelâm
özküçültüm : self-abasement
özleştirme : arılaştırma
öznelcilik : sübjektivizm, subjektivizm
özümlenmek : özümsenmek
özümsenmek : özümlenmek
özyeterlik : otarsi

Bazı Ö ile başlayan 10 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


öncesizlik :

TDK:
1. isim Öncesi olmama durumu
2. Ezel

örselenmek :
TDK:
nsz Örseleme işine konu olmak
"Örselenir, zedelenir ne kadar kollasan / Bu büyülü nakışlar bir tutam toz olacak" - B. Necatigil

özendirmek :
TDK:
-i, -e Özenmesini sağlamak, teşvik etmek

Ö ile başlayan 10 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Öp Beni Öldüresiye - Yazar: Mickey Spillane

Kelime Bulma Motoru