Ö ile başlayan 10 harfli kelimeler

Başında Ö harfleri bulunan 10 harfli 77 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

10 Harfli Kelimeler

Öbeklenmek, Öbekleşmek, Ödiyometre, Ödünçleşme, Öfkelenmek, Öfkelenmiş, Öfkesellik, Öğrencelik, Öğrencilik, Öğrenilmek, Öğrenilmez, Öğrenilmiş, Öğrenimlik, Öğrenmelik, Öğretileme, Öğretilmek, Öğürleşmek, Öğürtlemek, Öğütlenmek, Öküzsoğuğu, Ölçülmemiş, Ölçümlemek, Ölçünlemek, Ölçüsüzlük, Ölçüştürme, Öldüresiye, Öldürmemek, Öldürülmek, Öldürülmüş, Ölükuyruğu, Ölümsüzlük, Ömrübillah, Öncesizlik, Önemsemeye, Önemsenmek, Önemsizlik, Öngörülmek, Önleyimevi, Örgütçülük, Örgütlemek, Örgütleniş, Örgütlenme, Örgütleyiş, Örnekbiçim, Örneklemek, Örneklenme, Örneksemek, Örselenmek, Örtülmemiş, Örümcekler, Ötümsüzlük, Övündürücü, Övüngenlik, Öylemesine, Özbekistan, Özdekçilik, Özdemlilik, Özdeşlemek, Özdeşleşme, Özdeştirme, Özelleşmek, Özendirmek, Özengenlik, Özensizlik, Özerkleşme, Özetlenmek, Özetlersek, Özgünleşme, Özgürleşme, Özgürlükçü, Özküçültüm, Özleştirme, Öznelcilik, Özseverlik, Özümlenmek, Özümsenmek, Özyeterlik

Bazı Ö ile başlayan 10 harfli kelimelerin eş anlamlıları


öfkelenmiş : öfkeli
öfkesellik : irritability
öğrencilik : talebelik, tilmizlik
öğrenilmez : bir görüş, bir kör biliş
öğrenilmiş : yaygın
öğrenmelik : burs
öğretileme : endoktrinasyon
öğürtlemek : ayırmak, ayıklamak, seçmek, temizlemek
öğütlenmek : ibret almak
ölçülmemiş : ölçüsüz
ölçünlemek : standardize etmek
ölçüsüzlük : ayarsızlık, muvazenesizlik
öldüresiye : öldürürcesine
öldürmemek : aman vermek
öncesizlik : ezeliyet, ezel
önemsenmek : dinlenmek
önleyimevi : prevantoryum
örgütçülük : teşkilâtçılık
örgütlemek : teşkilâtlandırmak, organize etmek
örnekbiçim : model
örtülmemiş : örtüsüz
örümcekler : eklem bacaklılar, örümceğimsiler
öylemesine : öylesine
özbekistan : kırgızistan, türkmenistan, kazakistan, orta asya
özdekçilik : maddecilik, materyalizm
özdemlilik : molarlık
özendirmek : gayret vermek, isteklendirmek, kamçılamak, teşvik etmek
özengenlik : amatörlük
özümlenmek : özümsenmek
özümsenmek : özümlenmek

Bazı Ö ile başlayan 10 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


öbekleşmek :

TDK:
nsz Bir grup oluşturmak, öbek durumunu almak

öğrencelik :
TDK:
1. isim Öğrenmek amacıyla ilk yapılan iş
2. Gerçeğe uygun yapay öğrenme aygıtı, simülatör

öldürülmek :
TDK:
nsz Öldürme işine konu olmak
"Meçhul birisi tarafından öldürülmüştü." - A. Gündüz

Ö ile başlayan 10 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Öğrenilmiş Çaresizlik - Yazar: Funda Özsoy...

Ö ile başlayan 10 harfli kelimelerin geçtiği Ayetler


NAHL - 58: Onlardan birine kız müjdelendiği zaman öfkelenmiş olarak yüzü kapkara kesilir.

Kelime Bulma Motoru