ÇAP ile başlayan kelimeler

Başında ÇAP harfleri bulunan 78 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

16 Harfli Kelimeler

Çapaçullaştırmak

15 Harfli Kelimeler

Çapaçullaştırma

14 Harfli Kelimeler

Çapraşıklaşmak, Çaprazlamasına

13 Harfli Kelimeler

Çapraşıklaşma

12 Harfli Kelimeler

Çapaçulculuk, Çapkınlaşmak, Çaprazlaşmak

11 Harfli Kelimeler

Çapaklanmak, Çapalamayan, Çapkınlaşma, Çapraşıklık, Çaprazlamak, Çaprazlaşma, Çaprazölçer, Çapulacılık

10 Harfli Kelimeler

Çapaçulluk, Çapaklanış, Çapaklanma, Çapalanmak, Çapalatmak, Çaprazlama, Çaprazvari, Çapulculuk, Çapullamak

9 Harfli Kelimeler

Çapacılık, Çapaçulcu, Çapalamak, Çapalanış, Çapalanma, Çapalatma, Çapanoğlu, Çapkınlık, Çapraşmak, Çaprazlık, Çapullama

8 Harfli Kelimeler

Çapaksız, Çapalama, Çapkımak, Çapkınca, Çaplamak, Çapraşık, Çapraşma, Çapulacı

7 Harfli Kelimeler

Çapaçul, Çapaklı, Çapanak, Çaparız, Çapasız, Çapavul, Çapında, Çaplama, Çapulcu

6 Harfli Kelimeler

Çapacı, Çapalı, Çapari, Çapçak, Çapgın, Çapgur, Çapkın, Çapmak, Çaprak, Çapraz, Çapsız, Çaptuğ, Çapula

5 Harfli Kelimeler

Çapak, Çapan, Çapar, Çapın, Çapla, Çaplı, Çapma, Çapul, Çaput

4 Harfli Kelimeler

Çapa, Çapı

3 Harfli Kelimeler

Çap

Bazı ÇAP ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


çapa : çipo, demir
çapalamayan : tarlada izi olmayanın harmanında yüzü ol
çapan : çabuk
çapar : haberci, enerjik, çalışkan, giysi, saldırgan, albino, postacı, ulak, alacalı, derisi, akşın, albinos, abraş, çabar
çapari : horoz, kaz, martı, tavuk
çapçak : çamçak
çapgın : enerjik, koşan
çapgur : tufan, afet, deprem
çapı : ağır
çapın : atak, hücum, savlet
çapında : ebadında
çapkımak : çaplamak
çapkın : haylaz, gönül avcısı, hızlı, hovarda, pırpırı, yaramaz, zampara
çapkınlık : kalgımak, yaramazlık, zamparalık
çaprak : şaprak
çapraşık : karışık, dolaşık, girift, anlaşılması, muğlâk

Bazı ÇAP ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


çaparız :

TDK:
1. isim İçinden çıkılamayacak kadar güç olan, karışık iş
2. denizcilik Demir zincirlerinin birbirine dolaşıp karışması

çapçak :
TDK:
1. isim Çamçak
2. Ağzı açık fıçı
"Elimi çapçağa daldırdım, karidesi bıyığından yakaladım." - S. F. Abasıyanık

çapraşmak :
TDK:
1. nsz Karışık, çapraşık, çözülmez duruma gelmek
2. İki şey birbiriyle çapraz olarak kesişmek
"Döne döne çapraşan su yolları gibi ucu." - R. H. Karay

ÇAP ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Çapkın Düşler - Yazar: Christine Bell
Çapkın Papaz - Yazar: M. Kerem
Aha Çapulcu Şiir - Yazar: Suna Aras
Çapkın Günlük - Yazar: Kerem Bengi

Kelime Bulma Motoru