ÇAL ile başlayan kelimeler

Başında ÇAL harfleri bulunan 127 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

16 Harfli Kelimeler

Çalımlıdavranmak

14 Harfli Kelimeler

Çalıştırıcılık

13 Harfli Kelimeler

Çalılandırmak, Çalıştırılmak

12 Harfli Kelimeler

Çalılandırma, Çalışkan-sın, Çalıştırılan, Çalıştırılma

11 Harfli Kelimeler

Çaldırılmak, Çalıbülbülü, Çalımlanmak, Çalımsızlık, Çalışamamak, Çalışanları, Çalışılacak, Çalışkanlık, Çalıştırıcı, Çalıştırmak, Çalkalanmak, Çalkalatmak, Çalkantısız

10 Harfli Kelimeler

Çalçenelik, Çaldırılma, Çalgıcılık, Çalımlamak, Çalımlanış, Çalımlanma, Çalımlayış, Çalımlılık, Çalışılmak, Çalışmalar, Çalışmamak, Çalışmayan, Çalıştıran, Çalıştırış, Çalıştırma, Çalkalamak, Çalkalanış, Çalkalanma, Çalkalatış, Çalkalatma, Çalkalayış, Çalkantılı

9 Harfli Kelimeler

Çalakalem, Çaldırmak, Çalgıhane, Çalımlama, Çalışamaz, Çalışarak, Çalışılan, Çalışılma, Çalışmacı, Çalışmada, Çalkalama, Çalkanmak, Çalkatmak

8 Harfli Kelimeler

Çalarmak, Çaldırış, Çaldırma, Çalgısız, Çalhamaç, Çalıları, Çalımlık, Çalımsız, Çalınmak, Çalınmış, Çalışgan, Çalışkan, Çalışmak, Çalkamak, Çalkanan, Çalkanış, Çalkanma, Çalkantı, Çalkatma, Çalkayış, Çalkoyun, Çaltılık

7 Harfli Kelimeler

Çalacak, Çalarma, Çalçene, Çalgıcı, Çalgılı, Çalhama, Çalılık, Çalımcı, Çalımlı, Çalımlu, Çalınma, Çalıntı, Çalısız, Çalışan, Çalışım, Çalışır, Çalışma, Çalkağı, Çalkama, Çalmacı, Çalpara, Çalyaka

6 Harfli Kelimeler

Çalaki, Çalgar, Çalgıç, Çalgın, Çalıcı, Çalkak, Çalkar, Çalkın, Çalmaç, Çalmak

5 Harfli Kelimeler

Çalab, Çalak, Çalan, Çalap, Çalar, Çalgı, Çalık, Çalım, Çalın, Çalış, Çalkı, Çalma, Çaltı, Çaluk

4 Harfli Kelimeler

Çala, Çalı

3 Harfli Kelimeler

Çal

Bazı ÇAL ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


çala : süreklilik, dikkatsizlik, şiddetlilik
çalâk : atik, çevik, çabuk
çalan : arakçı, muhtelis, sârik
çalap : tanrı, yaratıcı, allah
çalgar : çalıcı, vurucu
çalgıcılık : sazendelik
çalgılı : çağanaklı, çalgılı çağanaklı
çalhamaç : ayran, çalhama
çalıcı : çalgar
çalımlanmak : çalımlıdavranmak
çalımlıdavranmak : çalımlanmak
çalımlu : gösterişli, çekici
çalışan : benzinli, etkin, icraatçı, müteharrik, proleter
çalışılacak : iş alanı
çalışılan : mobilya
çalışkan-sın : ek fiil
çalışkanlık : faaliyet
çalışmak : üretmek, iş görmek, işlemek, çabalamak, yaratmak, teşebbüs etmek, denemek, antrenman yapmak, düşmek, faaliyet göstermek, gitmek, hizmet etmek, iş tutmak, iş yapmak, iştigal etmek, oda
çalışmalar : icraat

Bazı ÇAL ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


çal :

TDK:
1. isim Taşlık yer, çıplak tepe

çalışma :
TDK:
1. isim Çalışmak işi, emek, say
"Sonradan kapının kaldırılıp yerine takılması için yetmiş kişinin çalışması icap etti." - N. F. Kısakürek
2. Bir yapı elemanının yük altında biçim değiştirmesi, az veya çok zorlanması
"Bu kiriş hesabında kirişin aşırı yük altında çalışması göz önüne alınmıştır."
3. Bünyesindeki suyun azalması veya çoğalması sonucu ağacın biçim ve boyutlarının değişmesi
"Ağaçtan üretilen işlerin sonradan bozulması istenmiyorsa bütün birleştirilmelerde ağacın çalışması özelliği dikkate alınmalıdır."
4. Bilimsel ve sanatsal amaçlı ürün

çalışmak :
TDK:
1. nsz Bir şeyi oluşturmak veya ortaya çıkarmak için emek harcamak
"Aldırma sen hemen çalış ki biraz / Çalışan ilerler, yerinde kalmaz" - E. B. Koryürek
2. Herhangi bir iş üzerinde olmak
3. -de İşi veya görevi olmak, bulunmak
"İnşaatlarda çalışan işçiler birer ikişer inşaatların kapılarından geri dönüp geldiler." - L. Tekin
4. Makine veya aletler işe yarar durumda olmak veya işlemekte bulunmak
5. -e Bir şeyi yapmak için gereken çarelere başvurmak, o şeyi gerçekleştirmek için kendini zorlamak, çaba harcamak
"Olduğundan fazla yaşlı görünmeye çalıştığını sezdim." - R. H. Karay
6. -e Bir şeyi öğrenmek veya yapmak için emek vermek

ÇAL ile başlayan İlçe isimleri

Çal (Denizli)
Çaldıran (Van)

Kelime Bulma Motoru